Chỉ đạo điều hành

Ngày đăng Ký hiệu VB Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích dẫn Tập tin
13/09/2017 744/KCN-TNMT Thứ hai, Tháng 9 11, 2017 Ban Quản lý các KCN

tổ chức hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017

28/07/2017 610/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 7 27, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv không cấp giấy phép lao động (Công ty TNHH điện tử Taeyang Việt Nam)

28/07/2017 609/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 7 27, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv không cấp giấy phép lao động (Công ty TNHH Fine Eleccom Vina)

28/07/2017 608/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 7 27, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv không cấp giấy phép lao động (Công ty TNHH điện tử Taeyang Việt Nam)

28/07/2017 607/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 7 27, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv không cấp giấy phép lao động (Công ty TNHH Italisa Việt Nam)

28/07/2017 606/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 7 27, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Smart Shirts Garments Manufacturing Bắc Giang)

28/07/2017 605/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 7 27, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH EMW Việt Nam)

28/07/2017 604/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 7 27, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH WonjinVina)

28/07/2017 603/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 7 27, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH điện tử Broad Việt Nam)

28/07/2017 602/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 7 27, 2017 Ban Quản lý các KCN

 vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Mooroc Printec Vina)

28/07/2017 600/KCN-ĐT Thứ tư, Tháng 7 26, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv trả lại hồ sơ điều chỉnh Giấy CNĐT (Công ty TNHH nhựa KIMURA Việt Nam)

28/07/2017 599-600/KCN-ĐT Thứ tư, Tháng 7 26, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv trả lại hồ sơ điều chỉnh Giấy CNĐT (Công ty TNHH ARK Việt Nam)

28/07/2017 599-600/KCN-ĐT Thứ tư, Tháng 7 26, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv trả lại hồ sơ điều chỉnh Giấy CNĐT (Công ty TNHH ARK Việt Nam

28/07/2017 598/KCN-ĐT Thứ tư, Tháng 7 26, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv trả lại hồ sơ điều chỉnh Giấy CNĐT (Công ty TNHH MTV XNK và TMQT Kiến Hợp FDE)

28/07/2017 594/KCN-LĐ Thứ hai, Tháng 7 24, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv không cấp giấy phép lao động (Công ty TNHH YJE Vina)

28/07/2017 590-591-592-593/KCN-LĐ Thứ hai, Tháng 7 24, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv không cấp giấy phép lao động (Công ty TNHH Si Flex Việt Nam)

, , ,
28/07/2017 587/KCN-ĐT Thứ hai, Tháng 7 24, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv trả lại hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Công ty TNHH bao bì Hạo Nhuệ Việt Nam)

28/07/2017 584/KCN-TNMT Thứ sáu, Tháng 7 21, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv xác nhận công trình xây dựng hoàn thành trên đất của Công ty TNHH Jeongkwan Vina

27/07/2017 579/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 7 20, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Jeil-Tech Vina)

27/07/2017 578/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 7 20, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Newhope Hà Nội - Chi nhánh Bắc Giang)

27/07/2017 577/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 7 20, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Haesung Watch Tech Vina)

27/07/2017 576/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 7 20, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv không cấp giấy phép lao động (Công ty TNHH Chulwoo Vina)

27/07/2017 570/KCN-LĐ Thứ ba, Tháng 7 18, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv không cấp giấy phép lao động (Công ty TNHH Cheong San Vina)

14/07/2017 560/KCN-TNMT Thứ tư, Tháng 7 12, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv xác nhận công trình xây dựng hoàn thành trên đất của Công ty TNHH BIRZ Việt Nam

14/07/2017 557/KCN-LĐ Thứ ba, Tháng 7 11, 2017 Ban Quản lý các KCN

vv thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH bao bì Hạo Nhuệ Việt Nam)

Trang

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang điểm đến của các nhà đầu tư
Mẫu báo cáo của DN

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:18409712
  • Trong ngày:6069
  • Trong tuần:27550
  • Trong tháng:1040651
  • Trong năm:18409712