Chỉ đạo điều hành

Ngày đăng Ký hiệu VB Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích dẫn Tập tin
23/10/2018 995/KCN-ĐT Thứ hai, Tháng 10 22, 2018 Ban Quản lý các KCN

Về việc trả lại hồ sơ điều chỉnh Giấy CNĐKĐT (Sinhan Eng Việt Nam)

23/10/2018 994/KCN-ĐT Thứ hai, Tháng 10 22, 2018 Ban Quản lý các KCN

Về việc trả lại hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Nhà đầu tư: Hanil Technology Co.,LTD)

23/10/2018 993/KCN-ĐT Thứ hai, Tháng 10 22, 2018 Ban Quản lý các KCN

Về việc trả lại hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Nhà đầu tư: Nanning Fufa Plastic Co.,LTD)

23/10/2018 992/KCN-ĐT Thứ hai, Tháng 10 22, 2018 Ban Quản lý các KCN

Về việc trả lại hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Công ty TNHH Hồng Phú Thông)

23/10/2018 988/KCN-LĐ Thứ sáu, Tháng 10 19, 2018 Ban Quản lý các KCN

Về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH YJE Vina)

23/10/2018 987/KCN-LĐ Thứ sáu, Tháng 10 19, 2018 Ban Quản lý các KCN

Về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH T.H.I Vina)

23/10/2018 986/KCN-LĐ Thứ sáu, Tháng 10 19, 2018 Ban Quản lý các KCN

Về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH G.U.I)

23/10/2018 985/KCN-LĐ Thứ sáu, Tháng 10 19, 2018 Ban Quản lý các KCN

Về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Jinsung Electronics Vina)

23/10/2018 984/KCN-LĐ Thứ sáu, Tháng 10 19, 2018 Ban Quản lý các KCN

Về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Samkwang Vina)

23/10/2018 983/KCN-LĐ Thứ sáu, Tháng 10 19, 2018 Ban Quản lý các KCN

thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH U-Tech Vina)

23/10/2018 982/KCN-LĐ Thứ sáu, Tháng 10 19, 2018 Ban Quản lý các KCN

Về việc thuê lại lao động tại các doanh nghiệp KCN

23/10/2018 970/KCN-TNMT Thứ hai, Tháng 10 15, 2018 Ban Quản lý các KCN

Về việc xác nhận hiện trạng công trình xây dựng hoàn thành trên đất của Công ty TNHH Crystal Martin (Việt Nam)

23/10/2018 963/KCN-ĐT Thứ tư, Tháng 10 10, 2018 Ban Quản lý các KCN

Về việc trả lời đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Công ty CP HGA01

23/10/2018 962/KCN-LĐ Thứ tư, Tháng 10 10, 2018 Ban Quản lý các KCN

Về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Kum Jang Vina)

23/10/2018 959/KCN-LĐ Thứ tư, Tháng 10 10, 2018 Ban Quản lý các KCN

Về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH điện tử Rongxin (Việt Nam))

23/10/2018 958/KCN-LĐ Thứ tư, Tháng 10 10, 2018 Ban Quản lý các KCN

Về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Blueway Vina)

22/10/2018 957/KCN-LĐ Thứ tư, Tháng 10 10, 2018 Ban Quản lý các KCN

Về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Shin sung Vina)

22/10/2018 956/KCN-LĐ Thứ tư, Tháng 10 10, 2018 Ban Quản lý các KCN

Về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Smart Shirts Garments Manufucturing Bắc Giang)

22/10/2018 955/KCN-LĐ Thứ tư, Tháng 10 10, 2018 Ban Quản lý các KCN

Về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Dawon ElectronicVina)

22/10/2018 954/KCN-LĐ Thứ tư, Tháng 10 10, 2018 Ban Quản lý các KCN

Về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Yushin Tech Vina)

22/10/2018 953/KCN-LĐ Thứ tư, Tháng 10 10, 2018 Ban Quản lý các KCN

Về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Jeil-Tech Vina)

22/10/2018 952/KCN-LĐ Thứ tư, Tháng 10 10, 2018 Ban Quản lý các KCN

Về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Hashimoto Seimitsu Việt Nam)

22/10/2018 960/KCN-TNMT Thứ tư, Tháng 10 10, 2018 Ban Quản lý các KCN

Về việc xác nhận hiện trạng công trình xây dựng hoàn thành trên đất (Công ty TNHH Việt Nam Sunergy)

22/10/2018 935KCN-TNMT Thứ sáu, Tháng 10 5, 2018 Ban Quản lý các KCN

Về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án (Công ty TNHH Jeil-Tech Vina)

22/10/2018 924/KCN-LĐ Thứ năm, Tháng 10 4, 2018 Ban Quản lý các KCN

về việc thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Công ty TNHH Cheongsan Vina)

Trang

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22744189
  • Trong ngày:1721
  • Trong tuần:17878
  • Trong tháng:1202981
  • Trong năm:3889166