Hội nghị Tổng kết công tác năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014.

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Ngày 25/01/2014 Ban quản lý các KCN tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014. Dự hội nghị có các Đ/c Lãnh đạo Ban; các đ/c cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ban.

Năm 2013 là năm thứ ba thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015, tình hình kinh tế  còn nhiều khó khăn và thách thức, làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển kinh tế của cả nước nói chung và tỉnh Bắc Giang nói riêng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Năm 2013 cũng là năm cả nước tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy lùi lạm phát, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tiếp tục thực hành tiết kiệm theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Tuy còn nhiều khó khăn, xong tập thể cán bộ, công chức Ban Quản lý các KCN đã nỗ lực khắc phục, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 của tỉnh. Kết quả đạt được cụ thể như sau: Ban đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 27 dự án đầu tư (tăng 11 dự án so với năm 2012), trong đó có 22 dự án đầu nước ngoài và cấp điều chỉnh tăng vốn cho 15 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký mới và điều chỉnh tăng đạt 170,95 triệu USD và 293,83 tỷ đồng (quy đổi đạt 3.884 tỷ đồng, bằng 216% kế hoặc đề ra). Lũy kế đến hết năm 2013, trong các khu, cụm công nghiệp có 156 dự án còn hiệu lực, trong đó có 85 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 4.140,10 tỷ đồng và 1.775,04 triệu USD; lũy kế vốn đầu tư thực hiện của các dự án đầu tư trong nước đạt 1.887,17 tỷ đồng (bằng 45,6% tổng vốn đầu tư đăng ký), của các dự án đầu tư nước ngoài 645,99 triệu USD (bằng 36,4% tổng vốn đầu tư đăng ký). Diện tích đất đã cho các doanh nghiệp thứ cấp thuê đạt 318,4ha; Tình hình sử dụng lao động tính đến 31/12/2013, các doanh nghiệp khu, cụm công nghiệp sử dụng 37.710 lao động, tăng 2.481 người so với cùng kỳ 2012, trong đó lao động người nước ngoài 639 người, lao động người địa phương 29.888 người, tăng 2.261 người so với cùng kỳ, số lao động đã được tham gia BHXH đạt 33.541 người, bằng 93,1%, tăng 1.813 người so với năm 2012 và thu nhập bình quân của người lao động đạt khoảng 4,0 triệu đồng/người/tháng, tăng 100.000 đồng/người/tháng so với bình quân năm 2012; Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2012 của các doanh nghiệp KCN cũng có sự tăng trưởng đáng kể, doanh thu năm 2013 của các doanh nghiệp đạt 30.150 tỷ đồng, giá trị nhập khẩu đạt 1.150 triệu USD, giảm 1,3% so với năm 2012; giá trị xuất khẩu đạt 980 triệu USD, tăng 12,6% so với năm 2012; Thuế phát sinh phải nộp đạt 490 tỷ đồng, tăng 78,18% so với năm 2012.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2014, Ban Quản lý các KCN Đẩy mạnh thu hút đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu tăng vốn cho đầu tư tăng trưởng kinh tế. Trong đó, tập trung thu hút các nguồn vốn đầu tư từ các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp nước ngoài, tạo bước đột phá trong phát triển công nghiệp; góp phần tăng thu ngân sách của tỉnh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực; thu hút vốn đầu tư bao gồm cả trong nước và nước ngoài với tổng mức đầu tư đăng ký mới và điều chỉnh tăng đạt 3.000 tỷ đồng; theo dõi, giám sát quá trình triển khai dự án của nhà đầu tư, kịp thời phát hiện khó khăn để tháo gỡ, phát hiện vị phạm để nhắc nhở, uốn nắn hoặc xử lý vi phạm khi cần thiết; Hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tuyển dụng lao động; giám sát quá trình thực hiện pháp luật lao động; kịp thời xử lý các tranh chấp lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động tại các doanh nghiệp KCN; tiếp tục cải cách hành chính, đơn giản hoá thủ tục hành chính, triển khai thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp, cung cấp công khai, đầy đủ các quy định của pháp luật về các vấn đề có liên quan như: Pháp luật về đầu tư, đất đai, doanh nghiệp, lao động, môi trường,... cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Ban.

Đ/c Trần Vũ Thông - Phó Trưởng ban Quản lý các KCN đọc báo cáo Tổng kết công tác năm 2013

Hội nghị đã trao Giấy khen tập thể cho 06 đơn vị có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 10 đồng chí đã có thành tích trong công tác năm 2013.

Đ/c Nguyễn Anh Quyền - Trưởng Ban Quản lý các KCN trao Giấy khen cho 06 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2013
Đ/c Trần Vũ Thông - Phó Trưởng Ban Quản lý các KCN trao Giấy khen cho 10 cá nhân có thành tích trong công tác năm 2013

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Quyền - Trưởng Ban Quản lý các KCN biểu dương những nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ban. Đồng chí yêu cầu các phòng  chuyên môn, đơn vị trực thuộc tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2014. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý nhà nước đối với KCN.

Tin nổi bật

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22590939
  • Trong ngày:3531
  • Trong tuần:3531
  • Trong tháng:1049731
  • Trong năm:3735916