Nghị Quyết số 10/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Ngày 11/7/2014 Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2014, thay thế Nghị quyết số 11/2007/NQQ-HĐND ngày 19/7/2007; Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007; Nghị quyết số 14/2009/NQ-HĐND ngày 09/12/2009; Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND ngày 15/7/2010; Nghị quyết số 29/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010; Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011, trong đó quy định:

- Lệ phí cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình không phải nhà ở là 150.000 đồng/1 giấy phép;

- Lệ phí gia hạn giấy phép xây dựng là 15.000 đồng/lần;

- Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam là 600.000 đồng/1 giấy phép;

- Lệ phí cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam là 450.000 đồng/1 giấy phép.

Xem chi tiết nội dung Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND tại đây

Văn phòng Ban

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22472202
  • Trong ngày:337
  • Trong tuần:9134
  • Trong tháng:930994
  • Trong năm:3617179