Ban Quản lý các KCN: Tình sản xuất kinh doanh, xuất, nhập khẩu và giải quyết việc làm cho người lao động trong các khu, cụm công nghiệp 9 tháng đầu năm 2014.

Bản inSend by email
Tiếng Việt

1. Về sản xuất kinh doanh; xuất, nhập khẩu và thu nộp ngân sách.

Đến nay, tại các KCN của tỉnh có 138 dự án đã xây dựng nhà xưởng và đưa dự án đi vào hoạt động, tăng 22 doanh nghiệp so với cùng kỳ.

9 tháng đầu năm doanh thu của các doanh nghiệp KCN ước đạt 23.500 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ, chiếm khoảng trên 60% so với giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh; thuế phát sinh phải nộp ước đạt 650 tỷ đồng, tăng 65,3% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu ước đạt 749 triệu USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ và giá trị nhập khẩu đạt 815 triệu USD, tăng 3,0% so với cùng kỳ.

2. Về giải quyết việc làm cho người lao động.

Tính đến hết tháng 9/2014, lao động trong các KCN khoảng 39.000 người, tăng 2.500 lao động so với cùng kỳ 2013. Trong đó số lao động là người địa phương khoảng trên 30.000 người, lao động nữ khoảng trên 29.000 người với thu nhập bình quân khoảng trên 4.000.000 đồng/người/tháng.

Ngoài việc giải quyết việc làm và thu nhập cho số lao động trực tiếp làm việc cho các doanh nghiệp KCN, việc phát triển các KCN cũng làm cho các hộ dân vùng lân cận KCN có thêm thu nhập từ hoạt động cung cấp dịch vụ về nhà ở, dịch vụ sinh hoạt,... (ước bằng khoảng 1,75 lần so với thu nhập từ có được từ canh tác trên phần diện tích đất đã san lấp).

BBT

Tin nổi bật

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22070587
  • Trong ngày:3066
  • Trong tuần:35192
  • Trong tháng:529379
  • Trong năm:3215564