Ban Quản lý các KCN: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Năm 2014, nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng vẫn còn  khó khăn và thách thức, tác động tiêu cực đến việc phát triển kinh tế của cả nước nói chung và tỉnh Bắc Giang nói riêng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và những năm tiếp theo của toàn tỉnh đã đề ra. Hoạt động tại các KCN trong năm 2014 cũng bị ảnh hưởng bởi những tác động tiêu cực đó, mặc dù đã nhiều biến chuyển nhưng còn chậm và chưa đạt được kết quả so với kỳ vọng.

Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các KCN, Ban Quản lý các KCN đã nỗ lực cố gắng thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần ổn định kinh tế, không để lạm phát cao, phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 của tỉnh. Kết quả đạt được trong 10 tháng đầu năm 2014 cụ thể như sau:

1. Kết quả thu hút đầu tư và triển khai thực hiện dự án của các nhà đầu tư.

Ban đã làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là các thủ tục hành chính liên quan đến thẩm định và cấp phép đầu tư, cấp phép xây dựng, cấp phép cho lao động là người nước ngoài... qua đó nhận được sự đánh giá cao từ phía các nhà đầu tư; sự hài lòng của các nhà đầu tư hiện hữu là một kênh thu hút đầu tư khá hiệu quả. Đặc biệt, thời gian qua Ban đã thường xuyên phối hợp với các chủ đầu tư hạ tầng và các cơ quan liên quan trong việc vận động, thu hút đầu tư nên kết quả thu hút đầu tư 10 tháng đầu năm đáng khả quan, cụ thể: Ban đã cấp chứng nhận đầu tư cho 31 dự án (tăng 11 dự án so với cùng kỳ), trong đó có 22 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 53,62 tỷ đồng và 179,89 triệu USD (kết quả thu hút đầu tư được xếp vào mức trung bình khá so với toàn quốc).

Lũy kế đến nay, tại các KCN của tỉnh có 189 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư còn hiệu lực, trong đó có 102 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 4.414 tỷ đồng và 1.851 triệu USD. Vốn đầu tư thực hiện của các dự án đầu tư trong nước đạt 2.438 tỷ đồng, bằng 55,23% tổng vốn đầu tư đăng ký; của các dự án đầu tư nước ngoài đạt 772 triệu USD, bằng 41,71% tổng vốn đầu tư đăng ký.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu và thu nộp ngân sách.

Đến nay, tại các KCN của tỉnh có 138 doanh nghiệp đi vào hoạt động. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng kết quả SXKD, XNK và thu nộp ngân sách vẫn có sự tăng trưởng đáng kể, cụ thể:

- Doanh thu 9 tháng đầu năm đạt 23.500 tỷ (chiếm khoảng 67,84% so với toàn tỉnh), tăng 6,7% so với cùng kỳ 2013; ước cả năm đạt 32.800 tỷ, tăng 8,57% so với năm 2013.

- Thuế phát sinh phải nộp 9 tháng đầu năm đạt 650 tỷ đồng, tăng 63,5% so với cùng kỳ 2013; ước cả năm đạt 890 tỷ đồng, tăng 76,73% so với năm 2013.

- Giá trị xuất khẩu đạt 9 tháng đầu năm đạt 794 triệu USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ 2013; ước cả năm đạt 1.130 triệu USD, tăng 15,3% so với năm 2013.

- Giá trị nhập khẩu 9 tháng đầu năm đạt 819 triệu USD, tăng 3% so với cùng kỳ 2013; ước cả năm đạt 1.236 triệu USD, tăng 7,47% so với năm 2013.

3. Tình hình tuyển dụng và sử dụng lao động của các doanh nghiệp KCN.

Tính đến 30/9/2014, tổng số lao động trong các KCN là: 45.357 tăng 7.647 lao động so với cuối năm 2013; trong đó lao động là người nước ngoài khoảng 750 lao động; lao động là người địa phương là: 34.846 lao động, chiếm 76,8%, tăng 4.958 lao động so với cuối năm 2013; số lao động nữ là 34.197 lao động, chiếm 75,4% tăng 5.961 lao động so với cuối năm 2013; số lao động đã ký hợp đồng lao động đạt 43.700 lao động, chiếm 96,3%, tăng 7.698 lao động so với cuối năm 2013; số lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội đạt 38.062 lao động, chiếm 87,1% so với số lao động đã ký hợp đồng lao động. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 4,2 triệu đồng/người/tháng, tăng khoảng 0,1 triệu đồng so với cùng kỳ 2013. Dự báo đến hết năm 2014 trong các KCN có khoảng 45.000 lao động (do hiện nay một số doanh nghiệp lớn đang cắt giảm một số lao động), đạt 89,6% kế hoạch.

BBT

Tin nổi bật

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22591196
  • Trong ngày:3788
  • Trong tuần:3788
  • Trong tháng:1049988
  • Trong năm:3736173