Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước

Bản inSend by email
Tiếng Việt

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bắc Giang. Đối tượng áp dụng gồm các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn; các cơ quan chuyên môn thuộc các ngành dọc của địa phương.

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông góp phần nâng cao hiệu quả của các cơ quan hành chính nhà nước.

Theo Kế hoạch, các đơn vị trên tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung của Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Bố trí công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo đủ về số lượng và có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp đáp ứng yêu cầu công việc.

Đối với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp có trang thiết bị điện tử và áp dụng phần mềm điện tử trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước đổi tên thành Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại.

Đồng thời, rà soát lại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đơn vị để đảm bảo có đủ diện tích và các điều kiện khác theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công tác thông tin, tuyên truyền về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tới người dân, tổ chức để tạo sự đồng thuận, ủng hộ và tăng cường vai trò giám sát của người dân, tổ chức, xã hội đối với thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông./.

Xem chi tiết kế hoạch 58/KH-UBND tại đây

Theo bacgiang.gov.vn

Tin nổi bật

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22471632
  • Trong ngày:4451
  • Trong tuần:8564
  • Trong tháng:930424
  • Trong năm:3616609