Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Bản inSend by email
Tiếng Việt
Nhằm hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, ngày 29/5/2015, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Thông tư đã quy định chi tiết các Điều 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19 và 20 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP nhằm tạo cơ sở pháp lý đầy đủ và đồng bộ, bảo đảm cho việc triển khai các hoạt động về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường được thuận lợi, thống nhất, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính hiện nay.
Thông tư gồm 7 Chương và 38 Điều, trong đó bên cạnh 02 chương cơ bản là: Quy định chung (Chương I), Tổ chức thực hiện và điều khoản thi hành (Chương VII), các chương còn lại tập trung vào những nội dung về đánh giá môi trường chiến lược; đánh giá tác động môi trường; báo cáo kết quả hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án; hoạt động của hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; kế hoạch bảo vệ môi trường
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2015 và thay thế Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chi tiết một số điều Nghị định số 29/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường./.
 
BBT
0

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22948217
  • Trong ngày:383
  • Trong tuần:7030
  • Trong tháng:1407009
  • Trong năm:4093194