Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Ngày 15/5/2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2016/NĐ-CP​ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/7/2016 và bãi bỏ: các Điều 9,10,11,12,13,14 của Nghị định 45/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động 2012 về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động; Điểm a, b, c Khoản 6 Điều 34 của Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

​Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc; khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng; an toàn, vệ sinh lao động đối với một số lao động đặc thù; an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh; quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động.

Đối với hoạt động quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động, Nghị định quy định cụ thể một sô nội dung về: Xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia, xây dựng và ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động; Thành lập Hội đồng quốc gia an toàn, vệ sinh lao động, Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động cấp tỉnh; Xây dựng chương trình quốc gia, hồ sơ quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động; Nhiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật về an toàn, vệ sinh lao động; Phối hợp thanh tra, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động.

Xem chi tiết Nghị định tại đây./.

BBT

Tin nổi bật
Tin khác

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22458824
  • Trong ngày:4761
  • Trong tuần:26890
  • Trong tháng:917616
  • Trong năm:3603801