Đảng bộ các Khu công nghiệp tỉnh học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Ngày 23/6/2016, tại Ban Quản lý các KCNtỉnh Bắc Giang, Đảng ủy các Khu công nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Dự hội nghị có Đồng chí Trần Ngọc Minh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh; các Đảng viên; công chức, viên chức và người lao động tại Ban Quản lý các KCN và Công đoàn các KCN.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Ngọc Minh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh và đồng chí Nguyễn Minh Chiến, Phó bí thư Đảng ủy các Khu công nghiệp trình bày 5 chuyên đề: Nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020; Nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh và Nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020 thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Sau khi nghiên cứu, học tập, các đại biểu viết bài thu hoạch cá nhân. Việc viết bài thu hoạch tập trung vào những nội dung cơ bản của các văn kiện Đại hội XII, từ đó liên hệ, vận dụng vào công việc của đơn vị mình, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII.

Học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp được nêu trong văn kiện Đại hội. Từ đó, nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống./.

BBT

Tin nổi bật

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22591167
  • Trong ngày:3759
  • Trong tuần:3759
  • Trong tháng:1049959
  • Trong năm:3736144