Điều chỉnh Quy hoạch Khu công nghiệp Song Khê – Nội Hoàng

Bản inSend by email
Tiếng Việt


Chiều ngày 18/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái tổ chức buổi làm việc nghe Sở Xây dựng báo cáo về điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Song Khê – Nội Hoàng (khu phía Bắc) do Công ty cổ phần phát triển FUJI Bắc Giang làm chủ đầu tư. Cùng dự có lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND huyện Yên Dũng.

Đơn vị tư vấn báo cáo  điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Song Khê – Nội Hoàng (khu phía Bắc).
Ảnh: BGP/Trâm Anh.

Tại buổi làm việc, đơn vị tư vấn đã báo cáo các nội dung điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Song Khê – Nội Hoàng (khu phía Bắc). Theo đó tiến hành tách khu đất của Công ty cổ phần Thạch Bàn phía Đông Nam ra khỏi ranh giới điều chỉnh quy hoạch để trả lại đất cho UBND huyện Yên Dũng. Điều chỉnh đất hành chính dịch chuyển lên phía Bắc vào vị trí cây xanh CX1, chia lại diện tích các lô đất cho phù hợp với thực tế sử dụng và quản lý. Mở rộng ranh giới phía Tây lấy hết khu đất Trường cao đẳng Nghề chuyển đổi mục đích sử dụng thành đất công nghiệp, đất dịch vụ và hạ tầng kỹ thuật. Thu hẹp lại ranh giới phía Đông cho đảm bảo tổng diện tích của toàn cụm công nghiệp. Điều chỉnh hạ tầng kỹ thuật cấp nước, điện để đầu tư xây dựng đồng bộ.

Sau khi nghe đơn vị tư vấn trình bày,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ từng nội dung điều chỉnh, lý do điều chỉnh. Chú ý đến các định mức tiêu chuẩn kỹ thuật, từ chỉ tiêu sử dụng các loại đất, đặc biệt là đất cây xanh, mặt nước, đất giao thông, hệ thống cấp nước, cấp điện, kênh tiêu... Các trình tự thủ tục hồ sơ trình Sở Xây dựng để kiểm tra đủ điều kiện sẽ tiến hành phiên họp tiếp theo để đánh giá cho ý kiến.

Các thành viên hội đồng thẩm định cho ý kiến vào điều chỉnh quy hoạch tổng thể cấp nước sinh hoạt
và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bắc Giang. Ảnh: BGP/Trâm Anh.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo điều chỉnh quy hoạch tổng thể cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn (VSMTNT) tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Quy hoạch tổng thể về cấp nước sinh hoạt và VSMTNT tỉnh Bắc Giang được phê duyệt điều chỉnh theo Quyết định số 2385/QĐ-UBND ngày 24/12/2009, đến nay một số nội dung đã không còn phù hợp, cần bổ sung, điều chỉnh. Trong đó, danh mục các công trình cấp nước không đạt theo quy hoạch cũ, chỉ có 101/402 công trình được xây dựng xong, số công trình hoạt động kém hiệu quả chiếm hơn 50%. Quy hoạch nguồn nước và phân vùng cấp nước có nhiều bất cập. Đồng thời cần bổ sung vào quy hoạch một số nội dung về đầu tư, quản lý, khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn.

Tại buổi làm việc, đơn vị tư vấn và chủ đầu tư cho biết, việc điều chỉnh quy hoạch được xây dựng trên cơ sở đánh giá tổng thể thực trạng cấp nước sinh hoạt và VSMTNT, đánh giá kết quả thực hiện Dự án quy hoạch nước sạch và VSMT giai đoạn 2005-2015. Theo đó đến hết năm 2015, toàn vùng nông thôn của tỉnh Bắc Giang có trên 91% người dân sử dụng nước hợp vệ sinh, tuy nhiên chỉ có 6,51% người dân sử dụng nước hợp vệ sinh từ công trình cấp nước tập trung. Nguyên nhân là do nhiều công trình cấp nước hỏng hóc, không đáp ứng nhu cầu người dân. Chỉ có 83,26%  số hộ vùng nông thôn sử dụng công trình vệ sinh hợp vệ sinh, còn lại là nhà tiêu tạm bợ hoặc chưa xây dựng.

Từ đó, việc điều chỉnh, bổ sung của quy hoạch bao gồm các nội dung về phân vùng cấp nước; nhu cầu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; hệ thống công trình cấp nước sinh hoạt tập trung; vốn đầu tư và hiệu ích quy hoạch cấp nước sinh hoạt và vệ sinh MTNT đến năm 2020, định hướng đến năm 2030…Trên cơ sở đó, đơn vị tư vấn đề ra các nhóm giải pháp để triển khai thực hiện.

Tại buổi làm việc, các thành viên hội đồng thẩm định đánh giá quy hoạch điều chỉnh có cấu trúc, nội dung cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, cần bổ sung một số văn bản trong phần căn cứ pháp lý, sắp xếp theo thời gian ban hành. Chỉ rõ nguồn cung cấp số liệu trong báo cáo. Các giải pháp còn mang tính chung chung. Bổ sung đánh giá công suất công trình sau điều chỉnh.

Nhiều công trình cấp nước hoạt động kém hiệu quả, cần đánh giá cụ thể và đề xuất giải pháp cho từng công trình. Bổ sung nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách. Có giải pháp xử lý chất thải rắn. Bổ sung nghiên cứu quy hoạch xây dựng liên quan đến điểm dân cư, đô thị. Đánh giá thêm thực trạng về chất thải rắn, rác sinh hoạt nông thôn. Đồng thời đề nghị tư vấn làm rõ tiêu chí nào để xác định các cụm công trình cấp nước trong quy hoạch; khó khăn trong việc triển khai công trình cấp nước liên xã.

Tại đây, 100% thành viên Hội đồng thẩm định nhất trí thông qua điều chỉnh quy hoạch trên cơ sở bổ sung, chỉnh sửa.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái yêu cầu đơn vị tư vấn  nghiên cứu, làm rõ nội dung lấy nguồn nước từ hồ Cấm Sơn. Tính toán lại các giải pháp trên cơ sở thực tiễn của tỉnh Bắc Giang. Đánh giá hiện trạng các công trình cấp nước không hiệu quả và đề xuất giải pháp cụ thể để khắc phục. Một số dự án công trình ở các thị trấn nghiên cứu theo hướng xã hội hóa. Đồng thời rà soát lại toàn bộ các căn cứ pháp lý, cơ sở số liệu của quy hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị tư vấn, chủ đầu tư hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, trình phiên họp UBND tỉnh trong tháng 8/2016./.

Theo bacgiang.gov.vn

 

Tin nổi bật

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22493126
  • Trong ngày:2296
  • Trong tuần:2296
  • Trong tháng:951918
  • Trong năm:3638103