Hỏi đáp pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Lao động

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Hỏi: Điều kiện hưởng chế độ ốm đau theo Luật BHXH hiện nay quy định như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ theo Điều 25 Luật BHXH năm 2014;

Căn cứ theo Điều 3 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc; Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/02/2016.

1. Người lao động được hưởng chế độ ốm đau trong các trường hợp sau:

a) Người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động hoặc điều trị thương tật, bệnh tật tái phát do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

b) Người lao động phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

c) Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con mà thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

2. Không giải quyết chế độ ốm đau đối với các trường hợp sau đây:

a) Người lao động bị ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo Danh mục của Chính phủ quy định thì không được hưởng chế độ ốm đau.

b) Người lao động nghỉ việc điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

c) Người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động trong thời gian đang nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật lao động; nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Hỏi: Đến tháng 9/2017, tôi đủ 60 tuổi sẽ nghỉ hưu, tuy nhiên đến lúc đó tôi mới đóng BHXH bắt buộc tròn 15 năm. Theo quy định để hưởng chế độ hưu thì tôi còn thiếu 5 năm đóng bảo hiểm. Tôi dự định khi đó, vào tháng 9/2017 tôi sẽ mua BHXH tự nguyện ngay một lúc cả 5 năm. Vậy xin hỏi ngay sau khi mua xong BHXH tự nguyện, vào tháng 9/2017 tôi có được hưởng ngay chế độ hưu hay phải chờ sau 5 năm nữa mới được hưởng?

Trả lời:

 Theo quy định tại Điều 73 của Luật BHXH năm 2014;

Căn cứ theo Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/02/2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 04/4/2016 và các chế độ quy định sẽ được áp dụng từ ngày 01/01/2016.

Theo đó, người tham gia BHXH có đủ các điều kiện sau đây: Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên. Hoặc người lao động đã đủ điều kiện về tuổi theo quy định (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi) nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm được đóng một lần cho đủ 20 năm đóng để hưởng lương hưu.

 Thời điểm hưởng lương hưu tính từ tháng liền kề sau tháng người tham gia BHXH tự nguyện đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định.

 Như vậy, tháng 9/2017 ông đủ 60 tuổi và tháng 9/2017 ông đóng BHXH tự nguyện một lần cho đủ 20 năm thì thời điểm hưởng lương hưu của ông là 01/10/2017.

Hỏi: Công ty ký hợp đồng chính thức với em từ 05/3/2016 đến ngày 03/9/2016 em nghỉ sinh. Vậy, em có được hưởng bảo hiểm thai sản không và thủ tục để được hưởng chế độ thai sản cần những gì?

Trả lời:

Tháng 3/2016, bạn ký hợp đồng lao động chính thức với công ty và nghỉ sinh con tháng 9/2016 thì căn cứ theo:

Điều 31 Luật BHXH năm 2014 về điều kiện hưởng chế độ thai sản;

Căn cứ theo Điều 9 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm xã hội bắt buộc; Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/02/2016.

Thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 3/2016 đến tháng 9/2016, nếu trong thời gian này bạn đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên hoặc từ đủ 3 tháng trở lên trong trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì bạn được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Thủ tục hồ sơ hưởng chế độ thai sản gồm: sổ BHXH kèm theo giấy chứng sinh (bản sao) hoặc giấy khai sinh (bản sao) của con nộp cho công ty bạn đang làm việc để đến cơ quan BHXH làm thủ tục hưởng chế độ theo quy định.

Hỏi: Cho tôi hỏi điều kiện để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần?

Trả lời:

Căn cứ theo Điều 60 Luật BHXH năm 2014;

Căn cứ Điều 1 - Nghị quyết 93/2015/QH13 ngày 22/06/2015 về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động

Căn cứ theo Điều 19 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc; Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/02/2016.

Điều kiện để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần:

1. Người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao động theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

3. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Hỏi: Tôi đang làm việc tại một doanh nghiệp A, sắp tới theo lịch làm việc thì tôi được nghỉ lễ 30/4, 1/5 theo quy định. Tuy nhiên, tôi vừa nhận được thông báo phải làm việc và trực vào ngày nghỉ 30/4 và 1/5 tới đây. Như vậy, tôi sẽ được hưởng lương vào ngày nghỉ này như thế nào? Tôi có được hỗ trợ thêm ngoài lương không?

Trả lời:

- Theo Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về cách tính tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm như sau:

1. Điều 97 của Luật Lao động có nêu rõ người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a. Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b. Vào ngày nghỉ hàng tuần, ít nhất bằng 200%;

c. Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

Điều 115 Bộ luật Lao động năm 2012 về nghỉ lễ, tết theo quy định:

1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

a. Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

b. Tết Âm lịch 05 ngày;

c. Ngày Chiến thắng 01 ngày (30 tháng 4 dương lịch);

d. Ngày Quốc tế Lao động 01 ngày (01 tháng 5 dương lịch);

đ. Ngày Quốc khánh 01 ngày (02 tháng 9 dương lịch);

e. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày (ngày 10 tháng 3 Âm lịch).

2. Lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài ngày nghỉ lễ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.

3. Nếu những ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 này Điều này trùng vào ngày nghỉ hàng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.

Theo đó, trường hợp của bạn là làm thêm vào ngày 30/4 và 1/5 là ngày nghỉ lễ, tết có hưởng lương. Vì vậy, đối chiếu với quy định tại Điều 97 Bộ luật Lao động năm 2012 thì sẽ tính như sau:

- Nếu làm thêm vào ban ngày trong hai ngày lễ trên, người sử dụng lao động phải trả lương cho bạn ít nhất bằng 300% (tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc).

- Nếu làm thêm vào ban đêm thì ngoài tiền lương tính theo ngày lễ và tiền lương làm ban đêm thì người sử dụng lao động phải trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày cho bạn.

                  BBT

 

0

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22948126
  • Trong ngày:292
  • Trong tuần:6939
  • Trong tháng:1406918
  • Trong năm:4093103