Phê duyệt khung chính sách, pháp luật về phát triển dịch vụ môi trường

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Ngày 09/8/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1570/QĐ-TTg về phê duyệt khung chính sách, pháp luật về phát triển dịch vụ môi trường nhằm hỗ trợ thúc đẩy phát triển dịch vụ môi trường, từng bước đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ môi trường trên phạm vi cả nước, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ bảo vệ môi trường.

​Tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch nhằm hỗ trợ, phát triển và quản lý thị trường dịch vụ môi trường, bao gồm: Dịch vụ tư vấn, đào tạo, cung cấp thông tin về môi trường; Dịch vụ quan trắc, phân tích môi trường; Dịch vụ giám định về môi trường đối với máy móc, thiết bị, công nghệ, giám định thiệt hại về môi trường; Dịch vụ thiết kế, chế tạo, xây dựng hệ thống xử lý chất thải; Dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải; Dịch vụ khắc phục và cải tạo môi trường; Dịch vụ phát triển, chuyển giao công nghệ sản xuất thân thiện môi trường, công nghệ môi trường; dịch vụ kiểm toán môi trường, góp phần thúc đẩy hình thành và phát triển mạng lưới doanh nghiệp dịch vụ môi trường trên phạm vi cả nước. Đến năm 2020, hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm kiểm soát, quản lý hiệu quả chất lượng cung cấp dịch vụ môi trường ở Việt Nam. Thực hiện chính sách người gây ô nhiễm phải trả chi phí để xử lý, khắc phục hậu quả, cải tạo và phục hồi môi trường; người được hưởng lợi từ tài nguyên, môi trường phải có nghĩa vụ đóng góp để đầu tư trở lại cho bảo vệ môi trường./.

BBT

 

0

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22746071
  • Trong ngày:721
  • Trong tuần:19760
  • Trong tháng:1204863
  • Trong năm:3891048