Ban Quản lý các KCN: Kết quả sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu và thu nộp ngân sách năm 2016.

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Đến nay, tại các KCN của tỉnh có 196 doanh nghiệp đi vào hoạt động, tăng 32 doanh nghiệp so với cùng kỳ 2015. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng kết quả SXKD, XNK và thu nộp ngân sách vẫn có sự tăng trưởng đáng kể, cụ thể:

- Doanh thu 9 tháng đầu năm đạt 48.000 tỷ, tăng 74,5% so với cùng kỳ 2015; ước cả năm đạt 68.000 tỷ, tăng 68,3% so với năm 2015;

- Thuế phát sinh phải nộp 9 tháng đầu năm đạt 550 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ 2015; ước cả năm đạt 750 tỷ đồng, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2015.

- Giá trị xuất khẩu đạt 9 tháng đầu năm đạt 1.750 triệu USD, tăng 84,2% so với cùng kỳ 2015; ước cả năm đạt 2.300 triệu USD, tăng 84,0% so với cùng kỳ 2015;

- Giá trị nhập khẩu 9 tháng đầu năm đạt 1.550 triệu USD, tăng 72,2% so với cùng kỳ 2015; ước cả năm đạt 2.500 triệu USD, tăng 92,3% so với cùng kỳ 2015.

Doanh thu, giá trị xuất khẩu 10 tháng đầu năm của các doanh nghiệp tăng rất cao nhưng giá trị đóng góp cho ngân sách nhà nước tăng không nhiều so với cùng kỳ là do một số doanh nghiệp lớn mới đi vào hoạt động hoặc tăng quy mô hoạt động so với cùng kỳ như Công ty TNHH New Wing Interconnect Technology, Công ty TNHH SiFlex Việt Nam... và đều là những doanh nghiệp đang trong thời gian được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật.

BBT

Tin nổi bật

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22055702
  • Trong ngày:3665
  • Trong tuần:20307
  • Trong tháng:514494
  • Trong năm:3200679