Lương tối thiểu vùng năm 2017

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Ngày 14/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 153/2016/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Theo Nghị định, kể từ ngày 01/01/2017, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động được thực hiện như sau:

1. Mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp:

- Vùng I: 3.750.000 đồng/tháng (tăng 250.000 đồng/tháng so với mức lương tối thiểu vùng năm 2016).

- Vùng II: 3.320.000 đồng/tháng (tăng 220.000 đồng/tháng so với mức lương tối thiểu vùng năm 2016).

- Vùng III: 2.900.000 đồng/tháng (tăng 200.000 đồng/tháng so với mức lương tối thiểu vùng năm 2016).

- Vùng IV: 2.580.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng/tháng so với mức lương tối thiểu vùng năm 2016).

 2. Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng của tỉnh Bắc Giang:

- Thành phố Bắc Giang, các huyện: Việt Yên; Yên Dũng; Hiệp Hòa; Tân yên; Lạng Giang thuộc địa bàn vùng III.

- Các huyện còn lại của tỉnh Bắc Giang thuộc địa bàn vùng IV.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017 và thay thế Nghị định số122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Tin nổi bật

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22460228
  • Trong ngày:1251
  • Trong tuần:28294
  • Trong tháng:919020
  • Trong năm:3605205