Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

Bản inSend by email
Tiếng Việt

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Nhà đầu tư thông báo bằng văn bản cho Ban quản lý về việc ngừng hoạt động tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang:

+ Địa chỉ: Trung tâm Hành chính công, Khu liên cơ quan - Quảng trường 3/2, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

+ Điện thoại: 0204 3662 005.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

- Bước 2: Ban quản lý ghi nhận tình trạng hoạt động của dự án.

2. Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang.

- Nộp hồ sơ qua đường bưu chính;

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.bacgiang.gov.vn.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

Thông báo tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư (theo mẫu);

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc.

4. Thời hạn giải quyết: Ngay khi tiếp nhận.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức) ngừng hoạt động đối với dự án đầu tư đang hoạt động.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Ban quản lý tiếp nhận Thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư và ghi nhận tình trạng hoạt động của dự án.

- Trường hợp tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư do bất khả kháng thì nhà đầu tư được miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng hoạt động để khắc phục hậu quả do bất khả kháng gây ra.

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư Mẫu I.10 Phụ lục I Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Áp dụng đối với dự án đang hoạt động và nhà đầu tư quyết định ngừng hoạt động của dự án.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

0
Mức dịch vụ công: 
Mức 3

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22463903
  • Trong ngày:835
  • Trong tuần:835
  • Trong tháng:922695
  • Trong năm:3608880