Thủ tục nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bản inSend by email
Tiếng Việt

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Nhà đầu tư nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang:

+ Địa chỉ: Trung tâm Hành chính công, Khu liên cơ quan - Quảng trường 3/2, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

+ Điện thoại: 0204 3662 005.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

- Bước 2:

Ban quản lý các KCN tiếp nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do nhà đầu tư nộp.

2. Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang.

- Nộp hồ sơ thông qua đường bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc.

4. Thời hạn giải quyết: Ngay khi nhà đầu tư nộp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà đầu tư trong nước (cá nhân và tổ chức) được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý tiếp nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ nhà đầu tư.

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức) được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

0
Mức dịch vụ công: 
Mức 3
Tin khác

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22494013
  • Trong ngày:60
  • Trong tuần:3183
  • Trong tháng:952805
  • Trong năm:3638990