Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D

Bản inSend by email
Tiếng Việt

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang:

+ Địa chỉ: Trung tâm Hành chính công, Khu liên cơ quan - Quảng trường 3/2, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

+ Điện thoại: 0204 3662 005.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

+ Hình thức tiếp nhận: Cán bộ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đủ theo quy định thì giao Giấy biên nhận hồ sơ (có ngày hẹn trả kết quả) cho tổ chức. Hướng dẫn tổ chức bổ sung nếu hồ sơ còn thiếu theo quy định.

- Bước 2:

+ Cán bộ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC chuyển hồ sơ tới phòng Quản lý Doanh nghiệp bàn giao theo quy định.

+ Phòng Quản lý Doanh nghiệp tổ chức kiểm tra, tham mưu ý kiến thẩm định về hồ sơ đề nghị thực hiện dự án đầu tư trình Lãnh đạo Ban phụ trách xem xét, quyết định.

+ Sau khi có ý kiến quyết định chủ trương của Lãnh đạo Ban phụ trách, Phòng Quản lý Doanh nghiệp tham mưu Lãnh đạo Ban phụ trách ký Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu D. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận phòng Quản lý Doanh nghiệp tham mưu Lãnh đạo Ban phụ trách ký văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

+ Phòng Quản lý Doanh nghiệp chuyển Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu D hoặc văn bản trả lời cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Bước 3: Cá nhân, tổ chức xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang.

Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

2. Cách thức thực hiện:

- Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang.

- Nộp hồ sơ qua đường bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đ nghịcấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá Mẫu D (theo mẫu);

- Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu D đã được khai hoàn chỉnh (theo mẫu);

- Tờ khai hải quan xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan (các trường hợp hàng xuấtkhẩu không phải khai báo tờ khai hải quan xuất khẩu theo quy định của pháp luật sẽ không phải nộp tờ khai hải quan xuất khẩu);

- Hoá đơn thương mại;

- Vận tải đơn.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc.

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 3 ngày (nếu thấy trên hồ sơ chưa đ căn cứ thì tiến hành kiểm tra tại nơi sản xuất, thời gian cấp C/O không quá 05 ngày).

5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang.

7. Kết quả: Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu D.

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Bản đăngký/đ nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá C/O mẫu D thực hiện theo Phụ lục 10 bàn hành kèm theo Quyết định 19/2008/QĐ-BCT ngày 24/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

- Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu D thực hiện theo Phụ lục 8 bàn hành kèm theo Quyết định 19/2008/QĐ-BCT ngày 24/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

10. Yêu cầu, điều kiện: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 19/2008/QĐ-BCT ngày 24/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc ban hành Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất sứ hàng hoá mẫu D đ hưởng các ưu đãi theo hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lựcchung (CEPT) đ thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA).

- Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) đ  thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN(AFTA).

0
Mức dịch vụ công: 
Mức 3

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22326435
  • Trong ngày:1112
  • Trong tuần:28896
  • Trong tháng:785227
  • Trong năm:3471412