Thông tư Quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Ngày 16/5/2017 Bộ Xây dựng ban hành thông tư số 08/2017/TT-BXD, quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng. Theo đó, Thông tư gồm 05 Chương, 18 Điều quy định cụ thể việc phân loại, lưu giữ, thu gom, vận chuyển; tái sử dụng, tái chế, xử lý; trách nhiệm của các bên liên quan đối với chất thải rắn xây dựng.

Trong đó, Thông tư nêu rõ việc phân loại chất thải rắn xây dựng phải được phân loại ngay tại nơi phát sinh theo quy định tại Khoản 1 Điều 50 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP thành các loại sau: Chất thải rắn có khả năng tái chế được; chất thải rắn có thể được tái sử dụng ngay trên công trường hoặc tái sử dụng ở các công trường xây dựng khác; chất thải không tái chế, tái sử dụng được và phải đem đi chôn lấp; chất thải nguy hại được phân loại riêng và quản lý theo quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP và các văn bản pháp luật hướng dẫn về quản lý chất thải nguy hại.

Chất thải rắn xây dựng sau khi phân loại không được để lẫn với các chất thải khác và phải được lưu giữ riêng theo quy định. Trong trường hợp chất thải rắn xây dựng thông thường có lẫn với chất thải nguy hại thì phải thực hiện việc phân tách phần chất thải nguy hại. Nếu không thể tách được thì toàn bộ hỗn hợp phải được quản lý như chất thải nguy hại…

Thông tư cũng quy định, chất thải rắn xây dựng phải được thu gom, vận chuyển đến điểm tập kết, trạm trung chuyển và cơ sở xử lý được đầu tư xây dựng theo quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc cơ sở tái chế, công trình khác để tái chế, tái sử dụng. Việc vận chuyển phải theo thời gian và lộ trình về tuyến đường, an toàn giao thông và tuân thủ các quy định của cơ quan có thẩm quyền về phân luồng giao thông tại địa phương. Các phương tiện vận chuyển chất thải rắn xây dựng phải là phương tiện bảo đảm các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn, đã được kiểm định và được các cơ quan chức năng cấp phép lưu hành theo quy định…

Thông tư 08/2017/TT-BXD có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017.

Xem chi tiết nội dung Thông tư 08/2017/TT-BXD tại đây./.

BBT

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22597967
  • Trong ngày:1510
  • Trong tuần:10559
  • Trong tháng:1056759
  • Trong năm:3742944