Quyết định công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Ngày 28/7/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo đó, đến thời điểm hiện tại Bộ đã công bố 169 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh. Cụ thể các TTHC được công bố đối với từng lĩnh vực như sau:  

-Lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp: 74 TTHC;

-Lĩnh vực thành lập và hoạt động liên hiệp hợp tác xã: 19 TTHC;

-Lĩnh vực đầu tư: 51 TTHC, trong đó: Sở Kế hoạch và Đầu tư có 25 TTHC; Ban quản lý các KCN, KCX, KKT, KCNC có 26 TTHC; các cơ quan khác có 5 TTHC.

-Lĩnh vực đấu thầu: 9 TTHC;

-Vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài và viện trợ phi chính phủ nước ngoài: 16 TTHC.

Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT có hiệu lực từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 1811/QĐ-BKHĐT ngày 30/11/2015; Quyết định số 1078/QĐ-BKHĐT ngày 26/7/2016; Quyết định số 1574/QĐ-BKHĐT ngày 28/10/2016 và Quyết định số 1789/QĐ-BKHĐT ngày 12/12/2016 về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

BBT

0

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22477136
  • Trong ngày:1730
  • Trong tuần:14068
  • Trong tháng:935928
  • Trong năm:3622113