LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 32 NĂM 2017

Bản inSend by email
Tiếng Việt

(Từ Thứ 2, 07/8/2017 đến Chủ nhật, 13/8/2017)

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN TUẦN THỨ 32 NĂM 2017

Thứ, ngày tháng năm

Nguyễn Anh Quyền

Trần Vũ Thông

Lê Bá Xuyên

Nguyễn Xuân Ngọc

Ghi chú

Thứ 2 (07/8/2017)

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 3 (08/8/2017)

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 4 (09/8/2017)

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 5 (10/8/2017)

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

Thứ 6 (11/8/2017)

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

 

Thứ 7 (12/8/2017)

         
Chủ nhật (13/8/2017)        

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22948212
  • Trong ngày:378
  • Trong tuần:7025
  • Trong tháng:1407004
  • Trong năm:4093189