Thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Ngày 07/12/ 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định số 141/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 01 năm 2018, các quy định tại Nghị định này được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Ngày 11/01/2018 Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang có Văn bản số 43/KCN-LĐ đề nghị các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang thực hiện áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 và điều mức lương trong hệ thống thang bảng lương cho phù hợp theo quy định tại Nghị định số 141/2017/NĐ-CP. Đối với doanh nghiệp nằm trên địa bàn các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang thuộc vùng III áp dụng mức lương tối thiểu vùng như sau:

- Đối với người lao động chưa qua đào tạo làm công việc giản đơn mức lương thấp nhất là 3.090.000 đồng/tháng.

- Đối với người lao động đã qua học nghề quy định tại Khoản 2, Điều 5 Nghị định trên mức lương áp dụng phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

 Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang thông báo và đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu, thực hiện.

Xem chi tiết nội dung Nghị định số 141/2017/NĐ-CP tại đây.

Phòng Quản lý Lao động

Tin nổi bật

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22477090
  • Trong ngày:1684
  • Trong tuần:14022
  • Trong tháng:935882
  • Trong năm:3622067