Hội nghị Tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Ngày 19/01/2018 Ban quản lý các KCN tổ chức hội nghị Tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Dự hội nghị có Lãnh đạo Ban; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ban.

Đ/c Nguyễn Anh Quyền - Trưởng ban Quản lý các KCN chủ trì Hội nghị

Năm 2017, nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng vẫn còn  khó khăn và thách thức, tác động tiêu cực đến việc phát triển kinh tế của cả nước nói chung và tỉnh Bắc Giang nói riêng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và những năm tiếp theo của toàn tỉnh đã đề ra. Hoạt động tại các KCN trong năm 2017 cũng bị ảnh hưởng bởi những tác động tiêu cực đó, mặc dù đã nhiều biến chuyển nhưng còn chậm và chưa đạt được kết quả so với kỳ vọng. Tuy còn nhiều khó khăn, song tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức Ban Quản lý các KCN đã nỗ lực khắc phục, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 của tỉnh. Kết quả đạt được cụ thể như sau:

1. Công tác đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng các KCN:

* Khu phía Bắc KCN Song Khê - Nội Hoàng:

- Dự án cải tạo nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Song Khê - Nội Hoàng (phía Bắc) được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 31/10/2014. Kết quả thực hiện:

+ Gói thầu số 06 - Thi công xây dựng công trình: Gói thầu  đã được Sở Xây dựng tiến hành kiểm tra và đủ điều kiện để tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng theo thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu số 825/SXD-CCGĐ ngày 05/5/2017 của Giám Đốc sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang. Ngày 05/7/2017 Công ty phát triển hạ tầng KCN, đơn vị nhà thầu cùng các cơ quan có chức năng tiến hành bàn giao công trình đưa vào sử dụng (trừ phần diện tích cửa xả CX4, CX5).

+ Gói thầu Lát vỉa hè, lắp đặt biển báo hiệu giao thông và gói thầu Trồng cây xanh, đã được Sở Xây dựng tiến hành kiểm tra và đủ điều kiện để tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng theo thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu số 08/SXD-CCGĐ ngày 02/01/2018 của Giám Đốc sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang. Ngày 08/1/2018 Công ty phát triển hạ tầng KCN, đơn vị nhà thầu cùng các cơ quan có chức năng tiến hành bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

- Dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm xử lý nước thải, hệ thống đường giao thông nội bộ khu phía Bắc KCN Song Khê - Nội Hoàng. Kết quả thực hiện:

+ Hạng mục đường giao thông, hệ thống nước mưa, nước thải, kênh T5: Khối lượng thực hiện khoảng  50% tương đương khoảng 20 tỷ đồng.

+ Hạng mục Trạm xử lý nước thải: Phần thi công xây lắp, khối lượng thực hiện khoảng 96% tương đương khoảng 15 tỷ đồng. Phần lắp đặt thiết bị, hiện đơn vị nhà thầu đã tập kết một số máy móc, thiết bị chuẩn bị thi công giá trị ước đạt khoảng 50% tương.

* Khu phía Nam KCN Song Khê - Nội Hoàng: đã cơ bản hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật phần diện tích 27ha, bao gồm cả trạm xử lý nước thải tập trung. Hiện Chủ đầu tư đang làm thủ tục xin đấu lối nguồn xả thải.

* KCN Đình Trám:

- Cơ bản hoàn thành gói thầu Cải tạo, nâng cấp vỉa hè hiện Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ bàn giao đưa vào sử dụng và thanh quyết toán công trình.

* KCN Vân Trung (phần diện tích do Fugiang làm chủ đầu tư):

Giai đoạn I (150ha): đã xây dựng hoàn thành 100% hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt.

Giai đoạn II (100ha):Chủ đầu tư đã được giao 85,52ha đất. Đến nay chủ đầu tư đã san lấp mặt bằng được 60ha; đang triển khai thi công trạm xử lý nước thải giai đoạn 2 với công suất 5.000 m3/ngày đêm; trạm xử lý nước sạch 6.000 m3/ngày đêm khối lượng ước đạt 70%; thi công xong 3,5km đường giao thông, 6,8km đường thoát nước mưa, 3,3km đường thoát nước thải, 6km đường ống nước sạch, 5km đường điện 22kv, 2,5km tường rào KCN.

Dự án xây dựng nhà ở xã hội Vân Trung: Chủ đầu tư được tạm giao 4ha/16,7ha. Hiện đang hoàn thiện hồ sơ cấp phép cho dự án gửi Sở Xây dựng thẩm định.

* KCN Vân Trung (phần diện tích do S&G làm chủ đầu tư):

Đến nay chủ đầu tư đã được tạm giao 108,2 ha để đầu tư xây dựng hạ tầng KCN: Hiện đã san lấp mặt bằng được 40ha, xây dựng mương tạm để đảm bảo tiêu thoát nước cho diện tích đất nông nghiệp còn lại của nhân dân xã Nội Hoàng và thi công 480m mương cứng theo quy hoạch được duyệt.

* KCN Quang Châu: Trong năm 2017 chủ đầu tư đã triển khai thi công san lấp mặt bằng được 32ha, thi công xong và đưa vào sử dụng các tuyến đường giao thông, thoát nước thải, thoát nước mưa khối lượng được là 2,05km, lắp đặt hệ thống đường điện là 52 cột đèn cao áp, thi công tuyến đường điện cấp cho công ty TNHH JA Solar và thi công nhà máy xử lý nước thải công suất 6.000m3/ngày đêm, khối lượng ước đạt 20%.

2. Kết quả thu hút đầu tư và triển khai thực hiện dự án của các nhà đầu tư.

- Ban đã làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là các thủ tục hành chính liên quan đến thẩm định và cấp phép đầu tư, cấp phép xây dựng, cấp phép cho lao động là người nước ngoài... qua đó nhận được sự đánh giá cao từ phía các nhà đầu tư; sự hài lòng của các nhà đầu tư hiện hữu là một kênh thu hút đầu tư khá hiệu quả. Đặc biệt, thời gian qua Ban đã thường xuyên phối hợp với các chủ đầu tư hạ tầng và các cơ quan liên quan trong việc vận động, thu hút đầu tư nên kết quả thu hút đầu tư năm 2017 đáng khả quan, cụ thể: Ban đã xem xét chấp thuận cấp mới 56 dự án đầu tư (49 FDI và 7 DDI) với tổng vốn đầy tư đăng ký mới đạt 439,04 triệu USDvà 355,83 tỷ đồng; điều chỉnh cho 84 dự án, trong đó có 30 dự án bổ sung vốn với tổng vốn tăng thêm là 131,48 triệu USD và 9 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư cấp mới và bổ sung năm 2017 đạt 570,52 triệu USD và 364,83 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư cấp mới và bổ sung năm 2017 đạt 570,52 triệu USD và 364,83 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, có 280 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp còn hiệu lực, trong đó có 193 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 87 dự án đầu tư trong nước với số vốn đầu tư đăng ký là 2.676,2 triệu USD và 7.174,5 tỷ đồng.

- So với cả nước, Bắc Giang đứng thứ 8 về tổng vốn đầu tư cấp mới và đứng thứ 11 về tổng vốn đầu tư cấp mới và bổ sung.

3. Kết quả sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu và thu nộp ngân sách.

Đến nay, tại các KCN của tỉnh có 221 doanh nghiệp đi vào hoạt động, tăng 25 doanh nghiệp so với cùng kỳ 2016. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng kết quả SXKD, XNK và thu nộp ngân sách vẫn có sự tăng trưởng đáng kể, cụ thể: Doanh thu năm 2017 ước đạt 104.000 tỷ, tăng 43,2% so với năm 2016; Thuế phát sinh phải nộp ước đạt 880 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2016; Giá trị xuất khẩu ước đạt 4.000 triệu USD, tăng 41,3% so với cùng kỳ 2016; Giá trị nhập khẩu ước đạt 3.200 triệu USD, tăng 38,0% so với cùng kỳ 2016.

Doanh thu, giá trị xuất khẩu của các doanh nghiệp tăng rất cao nhưng giá trị đóng góp cho ngân sách nhà nước tăng không nhiều so với cùng kỳ là do một số doanh nghiệp lớn mới đi vào hoạt động hoặc tăng quy mô hoạt động so với cùng kỳ như Công ty TNHH New Wing Interconnect Technology, Công ty TNHH SiFlex Việt Nam... và đều là những doanh nghiệp đang trong thời gian được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật.

4. Tình hình tuyển dụng và sử dụng lao động của các doanh nghiệp KCN.

Các doanh nghiệp KCN đã giải quyết việc làm cho khoảng 84.000 người tăng 11.413 người so với cùng kỳ 2016. Trong đó, lao động là người địa phương chiếm khoảng 80%; lao động người nước ngoài khoảng 1.471 người. Thu nhập bình quân của người lao động đạt khoảng 6,0 triệu đồng/người/tháng.

Hội nghị đã trao Giấy khen cho 09 cán bộ, công chức viên chức đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017; 03 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và 02 viên chức đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở.

Lãnh đạo Ban Quản lý các KCN tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Quyền - Trưởng Ban Quản lý các KCN biểu dương những nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ban. Đồng thời yêu cầu các phòng  chuyên môn, đơn vị trực thuộc tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý nhà nước đối với KCN.

BBT

Tin nổi bật

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22493128
  • Trong ngày:2298
  • Trong tuần:2298
  • Trong tháng:951920
  • Trong năm:3638105