Tình hình thu hút đầu tư vào các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang tháng 6 năm 2018

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Trong tháng 6/2018 tham mưu cấp mới GCNĐKĐT cho 06 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư mới là 6,4 triệu USD; Cấp điều chỉnh GCNĐKĐT cho 07 dự án, trong đó có 02 dự án tăng vốn, với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 127 triệu USD.

Lũy kế từ đầu năm 2018 đến nay tham mưu cấp mới 31 dự án (trong đó có 30 dự án FDI) với số vốn đăng ký đạt 112,7 triệu USD và 10 tỷ đồng. Cấp điều chỉnh cho 61 dự án, trong đó có 23 dự án tăng vốn với số vốn tăng thêm đạt 277 triệu USD và 261 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư cấp mới và bố sung từ đầu năm đến nay, đạt 256,3 triệu USD và 271 tỷ đồng.

Lũy kế đến nay, trong các KCN có 308 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp còn hiệu lực. Trong đó có 220 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 88 dự án đầu tư trong nước với số vốn đầu tư đăng ký là 3.044,6 triệu Đô la Mỹ và 7.642,5 tỷ đồng. Vốn đầu tư thực hiện ước đạt khoảng 1,869 tỷ USD và khoảng 3.177 tỷ đồng.

BBT

Tin nổi bật

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22598020
  • Trong ngày:1563
  • Trong tuần:10612
  • Trong tháng:1056812
  • Trong năm:3742997