Tình hình thu hút đầu tư vào các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang tháng 9 năm 2018

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Trong tháng 9/2018 Ban Quản lý các KCN đã cấp mới GCNĐKĐT cho 03 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư mới là 3 triệu USD; Cấp điều chỉnh GCNĐKĐT cho 10 dự án, trong đó có 3 dự án tăng vốn, với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 2,1 triệu USD.

Lũy kế từ đầu năm đến nay Ban Quản lý các KCN cấp mới 46 dự án (trong đó có 41 dự án FDI và 05 dự án DDI) với số vốn đăng ký đạt 136,5 triệu USD và 101,2 tỷ đồng. Cấp điều chỉnh cho 100 dự án, trong đó có 47 dự án tăng vốn (trong đó có 42 dự án FDI và 5 dự án DDI) với số vốn tăng thêm đạt 326,3 triệu USD và 418,1 tỷ đồng.

Lũy kế đến nay, trong các KCN có 321 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp còn hiệu lực. Trong đó có 228 dự án FDI và 93 dự án DDI với số vốn đầu tư đăng ký là 3.103,6 triệu USD và 7.872 tỷ đồng. Vốn đầu tư thực hiện ước đạt khoảng 1.894 triệu USD và khoảng 3.349 tỷ đồng.

BBT

Tin nổi bật

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22598067
  • Trong ngày:1610
  • Trong tuần:10659
  • Trong tháng:1056859
  • Trong năm:3743044