Tình hình thu hút đầu tư vào các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang tháng 4 năm 2019

Bản inSend by email
Tiếng Việt

- Trong tháng 4/2019 Ban Quản lý các KCN đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 06 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đạt 12,6 triệu USD; Cấp điều chỉnh GCNĐKĐT cho 10 dự án, trong đó có 03 dự án FDI tăng vốn, với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 17,2 triệu USD.

- Lũy kế từ đầu năm đến ngày 26/4/2019: Ban Quản lý các KCN cấp mới 22 dự án (trong đó có 20 dự án FDI và 02 dự án DDI) với số vốn đăng ký đạt 160,1 triệu USD và 30 tỷ đồng. Cấp điều chỉnh cho 41 dự án, trong đó có 11 dự án FDI tăng vốn với số vốn tăng thêm đạt 150,3 triệu USD.

- Lũy kế đến ngày 26/4/2019, trong các KCN có 343 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp còn hiệu lực. Trong đó có 250 dự án FDI và 93 dự án DDI với số vốn đầu tư đăng ký là 3.444,1 triệu USD và 7.704,6 tỷ đồng.

Ngọc Thạch

Tin nổi bật

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22463998
  • Trong ngày:930
  • Trong tuần:930
  • Trong tháng:922790
  • Trong năm:3608975