Hướng dẫn Biểu mẫu báo cáo của doanh nghiệp

Bản inSend by email
Tiếng Việt

1. Mẫu báo cáo tình hình thực hiện dự án.

2. Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư

4. Biểu tổng hợp các dự án cho thuê nhà xưởng của doanh nghiệp.

5. Báo cáo định kỳ hằng tháng về hoạt động sản xuất công nghiệp thực hiện theo Biểu số 01-CS/SXCN.

6. Báo cáo định kỳ hằng tháng về hoạt động xuất khẩu hàng hóa thực hiện theo Biểu số 01-CS/XKHH.

7. Báo cáo định kỳ hằng tháng về hoạt động nhập khẩu hàng hóa thực hiện theo Biểu số 01-CS/NKHH.

8. Báo cáo định kỳ về tình hình thay đổi lao động 6 tháng đầu năm và cả năm thực hiện theo Biểu mẫu số 01/TĐ-SDLĐ.

9. Báo cáo khai trình việc sử dụng lao động khi bắt đầu hoạt động thực hiện theo Biểu mẫu số 02/KTr-SDLĐ.

10. Báo cáo định kỳ hằng Quý về tình hình sử dụng lao động người nước ngoài thực hiện theo Biểu mẫu số 03-LĐNN.

11. Báo cáo định kỳ hằng Quý về Kết quả đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và thu hút đầu tư tại các KCN của tỉnh thực hiện theo Biểu mẫu số 01-HTKT&ĐT.

12. Báo cáo định kỳ 6 tháng/năm về công tác bảo vệ môi trường của các chủ đầu tư hạ tầng thực hiện theo Biểu mẫu MT01.

13. Báo cáo định kỳ 6 tháng/năm về Công tác bảo vệ môi trường của nhà đầu tư thứ cấp thực hiện theo Biểu mẫu MT02.

14. Báo cáo định kỳ 6 tháng/năm về quản lý chất thải nguy hại của các nhà đầu tư thứ cấp thực hiện theo Biểu mẫu MT03.

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22738381
  • Trong ngày:2126
  • Trong tuần:12070
  • Trong tháng:1197173
  • Trong năm:3883358