Quản lý tập trung các nguồn thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có Quyết định thành lập và ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếpdoanh nghiệp Trung ương nhằm quản lý tập trung, thống nhất, có hiệu quả các nguồn thu từ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có Quyết định thành lập và ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếpdoanh nghiệp Trung ương nhằm quản lý tập trung, thống nhất, có hiệu quả các nguồn thu từ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.
Quỹ hỗ trợ và sắp xếp doanh nghiệp Trung ương do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà  nước quản lý.
Quỹ hỗ trợ và sắp xếp doanh nghiệp Trung ương được hình thành từ nhiều nguồn như nguồn thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; từ các hình thức sắp xếp chuyển đổi khác nhau như giao, bán, giải thể, phá sản; các khoản thu sau cổ phần hóa như tiền bán phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp khác thuộc đối tượng chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước nhưng chưa chuyển giao.
Quỹ được sử dụng để hỗ trợ các nông, lâm trường quốc doanh, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước, Công ty mẹ thực hiện sắp xếp, chuyển đổi sở hữu; hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho lao động dôi dư có nguyện vọng học nghề; bổ sung vốn điều lệ của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước và đầu tư vào các dự án quan trọng, bao gồm cả dự án hạ tầng có thu hồi vốn theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ...

  (Theo chinhphu.vn)

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22458814
  • Trong ngày:4751
  • Trong tuần:26880
  • Trong tháng:917606
  • Trong năm:3603791