Từ 1/1/2009, áp dụng mức lương TT mới cho người LĐ tại các doanh nghiệp-một bước đảm bảo an sinh Xã hội

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Chính phủ vừa quy định mức lương tối thiểu theo vùng đối với: người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động; lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam.

Chính phủ vừa quy định mức lương tối thiểu theo vùng đối với: người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động; lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam.
Theo Nghị định 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008, mức lương tối thiểu mới theo vùng dùng để trả công đối với người lao động làm công việc đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường ở các doanh nghiệp (công ty, doanh nghiệp được thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, trang trại...) sẽ áp dụng từ ngày 1/1/2009. Cụ thể: Mức 800.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I; mức 740.000 đồng/tháng đối với doanh nghiệp hoạt động thuộc địa bàn vùng II; mức 690.000 đồng/tháng áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc vùng III và mức 650.000 đồng/tháng đối với doanh nghiệp thuộc vùng IV.
Doanh nghiệp được thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp mà bảo đảm việc nộp ngân sách nhà nước đúng quy định, mức tăng tiền lương phù hợp với mức tăng năng suất lao động bình quân, lợi nhuận kế hoạch năm sau cao hơn lợi nhuận thực hiện năm trước thì được áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm không quá 1,34 lần so với mức lương tối thiểu chung. Nếu doanh nghiệp có lợi nhuận kế hoạch cao hơn 5% so với lợi nhuận thực hiện của năm trước liền kề thì áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa không quá 2 lần so với mức lương tối thiểu chung quy định tại Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 (540.000 đồng/tháng).
Theo Nghị định 111/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008, người lao động làm công việc đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam... sẽ được áp dụng mức lương mới từ ngày 1/1/2009. Đối với các doanh nghiệp thuộc vùng I sẽ áp dụng mức 1.200.000 đồng/tháng; doanh nghiệp thuộc vùng II là 1.080.000 đồng/tháng; doanh nghiệp thuộc vùng III là 950.000 đồng/tháng và doanh nghiệp thuộc vùng IV áp dụng mức 920.000 đồng/tháng.
Đối với người lao động đã qua học nghề, mức tiền lương thấp nhất phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu. Chính phủ cũng khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện mức lương tối thiểu cao hơn những mức lương được quy định trên.
Như vậy, cùng với việc tăng lương hưu, trợ cấp cho một số đối tượng từ ngày 1/10/2008, việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng lần này cũng nằm trong lộ trình cải cách tiền lương nhằm góp phần đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt là để hỗ trợ một số đối tượng khó khăn như người lao động có thu nhập thấp, người nghỉ hưu.


(Theo chinhphu.vn)

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22467643
  • Trong ngày:462
  • Trong tuần:4575
  • Trong tháng:926435
  • Trong năm:3612620