Thủ tục đăng ký thoả ước lao động tập thể.

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Trình tự thực hiện:
 
- Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp Hồ sơ tại phòng Quản lý Lao động – Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang:
+ Địa chỉ: Trung tâm điều hành KCN Đình Trám, KCN Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
+ Điện thoại/Fax: 0240 3661 226/0240 3566 972
+ Thời gian tiếp nhận: Buổi sáng từ 7h30 - 11h00, buổi chiều từ 14h00 - 16h00 (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)
(nếu thiếu, phải bổ sung theo quy định – có sự hướng dẫn của cán bộ phòng) và nhận Giấy biên nhận hồ sơ (có ngày hẹn trả kết quả).
- Bước 2: Phòng Quản lý Lao động kiểm tra Hồ sơ và tổ chức ra văn bản thông báo theo quy định, trình Lãnh đạo ban phụ trách ký duyệt.
- Bước 3: Cá nhân, tổ chức xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả tại phòng Quản lý Lao động – Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang. Thời gian trả kết quả: Buổi sáng từ 7h30 - 11h00, buổi chiều từ 14h00 - 16h00 (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)
Cách thức thực hiện:
Tại phòng Quản lý Lao động - Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
1 - Văn bản đề nghị đăng ký thoả ước lao động tập thể của doanh nghiệp;
2 - Bản nội dung thoả ước lao động tập thể.
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ gốc
Thời hạn giải quyết:
10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang.
Kết quả:
Văn bản thông báo đăng ký thoả ước lao động tập thể.
Phí, lệ phí:
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Văn bản đề nghị đăng ký thoả ước lao động tập thể.
Yêu cầu, điều kiện:
Không
Căn cứ pháp lý :
 - Bộ luật Lao động nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1994, Luật sửa đổi bổ, sung một số điều của Bộ luật Lao động năm 2002, 2006 và 2007;
 - Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thoả ước lao động tập thể;
 - Nghị định số 93/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thoả ước lao động tập thể.
- Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về KCN, KCX và KKT
- Quyết định số 68/2008/QĐ-UBND ngày 30/7/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang về quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các KCN trên địa bàn tỉnh.

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:20153560
  • Trong ngày:1155
  • Trong tuần:30046
  • Trong tháng:1298537
  • Trong năm:1298537