Thông báo giờ làm việc mùa đông

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Thực hiện Thông báo số 114/TB-UBND ngày 06/10/2010 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Thông báo giờ làm việc mùa đông (từ ngày 16 tháng 10 năm 2010 đến ngày 15 tháng 4 năm 2011),  Ban Quản lý các KCN thông báo giờ làm việc mùa đông của Ban như sau:

Thực hiện Thông báo số 114/TB-UBND ngày 06/10/2010 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Thông báo giờ làm việc mùa đông (từ ngày 16 tháng 10 năm 2010 đến ngày 15 tháng 4 năm 2011),  Ban Quản lý các KCN thông báo giờ làm việc mùa đông của Ban như sau:

            Buổi sáng: từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút

            Buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút

            Ban quản lý các KCN tỉnh Thông báo để nhà đầu tư, doanh nghiệp biết và liên hệ công tác.

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22591127
  • Trong ngày:3719
  • Trong tuần:3719
  • Trong tháng:1049919
  • Trong năm:3736104