Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, phương hướng nhiệm vụ năm 2011.

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Năm 2010, được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và các Bộ, ngành, Ban Quản lý các KCN đã không ngừng vươn lên, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giải quyết, khắc phục những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động, từng bước hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2010, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế của toàn tỉnh.

 Năm 2010, được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và các Bộ, ngành, Ban Quản lý các KCN đã không ngừng vươn lên, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giải quyết, khắc phục những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động, từng bước hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2010, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế của toàn tỉnh.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2010.
1. Trong công tác quy hoạch phát triển các KCN.
Sau khi trình UBND tỉnh, Thường vụ Tỉnh uỷ và Thường trực HĐND tỉnh, Ban đã hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch phát triển các KCN tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 trình Chính phủ xem xét phê duyệt, bổ sung vào Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam đến năm 2020. Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định cho phép bổ sung  KCN Châu Minh – Mai Đình (huyện Hiệp Hòa) vào danh mục các KCN dự kiến  thành lập từ nay đến năm 2015, định hướng đến năm 2020, đến nay KCN này đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết KCN.
Đã xây dựng hoàn chỉnh đường ngoài KCN Quang Châu, bàn giao cho Công ty Cổ phần KCN Sài Gòn – Bắc Giang.
Khu công nghiệp Đình Trám đã hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng, nhận bàn giao và đã đưa vào vận hành trạm xử lý nước thải tập trung, đảm bảo vấn đề nước thải trong KCN.
Về vấn đề xây dựng nhà ở công nhân, Ban đã xây dựng dự thảo và tổ chức Hội nghị xin ý kiến các sở, ngành về phương án xây dựng nhà ở công nhân trong cho công nhân trong các KCN thuê, các sở, ngành đã cơ bản thống nhất ý kiến hiện nay việc xây dựng nhà ở cho công nhân, trên cơ sở góp ý của các cơ quan, Ban đã hoàn chỉnh văn bản đề xuất trình Chủ tịch UBND tỉnh về xây dựng nhà ở công nhân trong KCN.
2. Trong công tác xúc tiến và quản lý đầu tư:
Từ đầu năm đến ngày 15/11/2010, trong các khu, cụm công nghiệp Ban Quản lý các KCN đã cấp, cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho 27 dự án, trong đó: Cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư cho 19 dự án (gồm 11 dự án nước ngoài và 08 dự án trong nước), điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho 08 dự án. Tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 831,87 tỷ đồng và 118,468 triệu USD, dự kiến từ nay đến hết năm 2010 cấp Giấy chứng nhận đầu tư thêm 04 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký năm 2010 ước đạt 881,87 tỷ đồng và 128,468 triệu USD. So với năm 2009: vốn đầu tư đăng ký trong nước tăng 33%; vốn đầu tư nước ngoài tăng 3,14 lần. Về số dự án ước đạt 92% so với kế hoạch, nhưng số vốn đăng ký đạt 172% so với kế hoạch.
Đưa tổng số dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong các khu, cụm công nghiệp lên 118 dự án, trong đó có 46 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư đăng ký là 4.058,5 tỷ đồng và 469,12 triệu USD. Vốn đầu tư thực hiện  đến hết năm 2010 ước đạt 1.577 tỷ đồng và 190,7 triệu USD, trong đó các dự án đầu tư trong nước vốn thực hiện bằng 39%, các dự án đầu tư nước ngoài vốn thực hiện bằng 40,54%.
3. Công tác quản lý doanh nghiệp sau chấp thuận đầu tư.
3.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.
Nền kinh tế đang trong quá trình phục hồi đã tác động tích cực đến các doanh nghiệp lớn, rõ nét nhất là các doanh nghiệp nước ngoài, còn lại hầu hết các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn còn bị ảnh hưởng nặng nề của suy thoái kinh tế, phục hồi rất chậm. Trong 9 tháng đầu năm, giá trị sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp KCN tăng nhiều so với cùng kỳ năm trước do một số doanh nghiệp lớn đi vào sản xuất và mở rộng sản xuất kinh doanh.
Tính đến ngày 15/11/2010, trong các Khu, Cụm công nghiệp do Ban quản lý có 75 doanh nghiệp đã xây dựng nhà máy, lắp đặt thiết bị, máy móc và đi vào sản xuất, tăng 12 doanh nghiệp so với cùng kỳ, tăng 05 doanh nghiệp so với kế hoạch. Tính đến hết tháng 9, doanh thu đạt 4.129,5 tỷ đồng, tăng 222,5% so với cùng kỳ; thuế phát sinh phải nộp là 76,4 tỷ đồng, tăng 27,97% so với cùng kỳ (theo giá hiện hành). Ước năm 2010 doanh thu đạt 6.250,5 tỷ đồng, tăng 185,4% so với cùng kỳ, tăng 2,08 lần so với kế hoạch; thuế phát sinh phải nộp ước đạt 117,2 tỷ đồng, tăng 86,6% so với cùng kỳ

3.2. Kết quả hoạt động xuất nhập khẩu:
- Giá trị xuất khẩu:
 + 9 tháng đầu năm đạt 99,26 triệu USD, tăng 993,96% so cùng kỳ
 + Ước năm 2010 đạt 154,5 triệu USD, tăng 530,8% so cùng kỳ
- Giá trị nhập khẩu:
 + 9 tháng đầu năm đạt 115,43 triệu USD, tăng 416,45% so với cùng kỳ
 + Ước năm 2010 đạt 160,5 triệu USD, tăng 352,28% so cùng kỳ
3.3. Công tác quản lý lao động và hoạt động công đoàn:
Tiếp tục nắm bắt tình hình tuyển dụng và sử dụng lao động của các doanh nghiệp KCN, hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật lao động, đặc biệt là các vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Kết quả đạt được như sau:
Tính đến 30/9/2010, tổng số lao động trong các KCN là 15.491 lao động, tăng 6.947 lao động, đạt 103% kế hoạch năm 2010; trong đó  lao động là người địa phương là 12.125 người, chiếm 78,3 %, tăng 5.525 lao động so với cùng kỳ; số lao động đã ký HĐLĐ đạt 13.730 người, chiếm 88,6 %, tăng 6.236 người so với cùng kỳ năm 2009; số lao động đã tham gia BHXH đạt 12.319 người, chiếm 79.5%.
Tính đến 15/11/2010 hướng dẫn các doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, cấp mới 126 Giấy phép lao động cho người nước ngoài (GPLĐ), tăng 32 GPLĐ so với năm 2009, gia hạn 40 GPLĐ (tăng 27 GPLĐ so với năm 2009) làm việc trong các doanh nghiệp KCN; Ra thông báo Nội quy lao động cho 13 doanh nghiệp; Hệ thống thang lương, bảng lương cho 12 doanh nghiệp; Quy chế trả lương, trả thưởng cho 08 doanh nghiệp; nâng tổng số doanh nghiệp đã đăng ký Nội quy lao động đến nay là 41 doanh nghiệp, hệ thống thống thang lương, bảng lương là 23 doanh nghiệp, Quy chế trả lương trả thưởng là 10 doanh nghiệp; Thành lập mới 09 tổ chức công đoàn cơ sở với số lượng trên 4.000 đoàn viên công đoàn, nâng tổng số công đoàn cơ sở lên 45 doanh nghiệp, với trên 11.800 đoàn viên công đoàn.
Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và đôn đốc các doanh nghiệp tổ chức Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ và PCCN năm 2010; Ban hành Kế hoạch kiểm tra và Quyết định thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của 42 doanh nghiệp KCN năm 2010; Phối hợp với Thanh tra Sở LĐTBXH thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động tại 04 doanh nghiệp; Phối hợp với đoàn thanh tra liên ngành thanh tra việc thực hiện công tác An toàn vệ sinh thực phẩm tại 13 doanh nghiệp có bếp ăn tập thể và 01 cơ sở chế biến thực phẩm trong KCN.
Phối hợp với Công đoàn các KCN và Hiệp hội doanh nghiệp các KCN xây dựng và ký kết Kế hoạch phối hợp xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp các KCN tỉnh Bắc Giang, đồng thời tổ chức sơ kết 6 tháng thực hiện nhiệm vụ kể từ khi ký kết; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết 05 vụ tranh chấp lao động dẫn đến ngừng việc tập thể với tổng khoảng 2.500 người tham gia tại các công ty Công ty TNHH Fuhong Precission Companent Bắc Giang, Công ty TNHH Sung Woo Vina, Công ty TNHH giầy Hoàng Phát, Công ty TNHH Hosiden VN, Công ty TNHH Hansol Vina; 01 vụ tập thể và một số vụ cá nhân người lao động có đơn kiến nghị, chưa dẫn đến ngừng việc; Phối hợp với Sở LĐTBXH tổ chức mít tinh ngoài trời hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về An toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ; Phối hợp với Hội niên hiệp thanh niên tỉnh tổ chức buổi tư vấn pháp luật về lao động cho công nhân KCN; Thường xuyên nắm bắt và đề nghị các doanh nghiệp trong công tác tuyển dụng, sử dụng lao động ưu tiên tuyển dụng lao động là người địa phương, đặc biệt là người dân có đất bị thu hồi làm KCN; Tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp trong công tác tuyển dụng lao động như: Công ty TNHH Fuhong Precision Component Bắc Giang, Công ty TNHH linh kiện điện tử Sanyo - HQ Việt Nam, Công ty TNHH Hosiden Việt Nam...
3.4. Công tác quản lý xây dựng và môi trường
Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ đầu tư, tình hình sử dụng đất của các dự án, xử lý kịp thời và kiên quyết thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án vi phạm tiến độ và pháp luật về đầu tư, đảm bảo hiệu quả sử dụng đất trong KCN. Từ đầu năm đến 15/11/2010, trong các Khu, Cụm công nghiệp Ban đã xử lý thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư 06 dự án, diện tích đất thu hồi 24,14 ha, trong đó có 03 dự án đầu tư nước ngoài, cụ thể tại các khu, cụm công nghiệp như sau: Khu công nghiệp Đình Trám thu hồi 03 dự án vốn đầu tư đăng ký 23 tỷ đồng và 4,5 triệu USD, diện tích 54.752 m2; khu công nghiệp Quang Châu thu hồi 02 dự án , tổng vốn đầu tư đăng ký là 19,2 triệu USD, diện tích 16 ha; cụm công nghiệp  Nội Hoàng thu hồi 01 dự án, vốn đầu tư đăng ký là 26,79 tỷ đồng, diện tích 26.638 m2.
Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác xây dựng của các dự án theo Chứng chỉ Quy hoạch và Giấy phép xây dựng đã được cấp. Từ đầu năm đến ngày 15/11/2010, Ban đã cấp Giấy phép xây dựng cho 11 dự án; tham gia ý kiến thiết kế cơ sở cho 13 dự án; Cấp Chứng chỉ Quy hoạch điều chỉnh cho 01 dự án; Cấp điều chỉnh tổng mặt bằng nhà máy cho 01 dự án; Cấp chứng chỉ Quy hoạch cho 01 dự án.
Phối hợp cùng Sở TNMT, Phòng TNMT các huyện Việt Yên, Yên Dũng, Phòng cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bắc Giang, các Chủ đầu tư hạ tầng tiến hành kiểm tra 74/86 doanh nghiệp được đầu tư vào các khu,cụm công nghiệp, qua kiểm tra đa số các doanh nghiệp không còn hiện tượng xả thải bừa bãi ra môi trường gây ô nhiễm, không có ý kiến phản ánh của người dân trong khu vực; phối hợp với làm việc cùng đoàn thanh tra Tổng cục môi trường kiểm tra về công tác quản lý nhà nước bảo vệ môi  trường. Từ đầu năm đến nay, Ban đã cấp xác nhận cam kết bảo vệ môi trường cho 16 dự án đầu tư vào các khu cụm công nghiệp. Hướng dẫn các doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ trong công tác cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, giấy phép xả thải và hướng dẫn các doanh nghiệp tiến hành quan trắc định kỳ theo nội dung cam kết.
Phối hợp với Phòng cảnh sát PCCC công an tỉnh Bắc Giang tiến hành kiểm tra việc thực hiện pháp luật về PCCC  tại 41 doanh nghiệp, trong đó: 28 doanh nghiệp tại KCN Đình Trám; 11 doanh nghiệp tại KCN Song Khê – Nội Hoàng; 2 doanh nghiệp tại KCN Quang Châu; tổ chức tập huấn nghiệp vụ chữa cháy tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phú Thịnh (KCN Đình Trám), Công ty TNHH HOSIDEN Việt Nam (KCN Quang Châu). Ngày 10 tháng 11 năm 2010 xảy ra vụ cháy tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phú Thịnh (KCN Đình Trám), vụ cháy được dập tắt sau hơn 1 giờ, không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản chưa thống kê được, nguyên nhân gây cháy đang được các cơ quan chức năng khám nghiệm, điều tra làm rõ.
Tiếp tục triển khai thu tiền thuê đất và phí sử dụng hạ tầng đối với các doanh nghiệp trong KCN Đình Trám, đến nay Công ty PTHT KCN đã thu được 16,1 tỷ đồng, đạt 99% (tiền thuê đất có hạ tầng giai đoạn 2008-2012) và 528,644 triệu đồng đạt 94% (tiền phí sử dụng hạ tầng năm 2010). Hiện còn một số doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, Công ty PTHT KCN đang lập báo cáo đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.
4. Trong công tác hành chính, tổ chức:
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định. Xây dựng, cụ thể hoá các nhiệm vụ cần thực hiện trong năm 2010. Xây dựng kế hoạch công tác năm, kế hoạch kiểm tra năm theo quy định. Xây dựng và triển khai các kế hoạch liên quan đến công tác tổ chức biên chế, cải cách thủ tục hành chính, luân chuyển cán bộ, quy hoạch cán bộ, công tác phòng chống tham nhũng theo kế hoạch, chương trình đã đề ra của các đơn vị liên quan. Sửa đổi bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ.
Tiếp tục cải cách hành chính, Ban đã sửa đổi, bổ sung và ban hành quy định các thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế "một cửa, một cửa liên thông" tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban cho phù hợp với quy định mới và kết quả thực hiện Đề án 30 giai đoạn II, niêm yết tại trụ sở làm việc và công khai trên Website của Ban. Tiếp tục tiến hành  giai đoạn III Đề án 30. Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban theo quy định. Đổi mới hoạt động của Ban, áp dụng CNTT trong quản lý, sửa đổi và ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công nghệ thông tin, sử dụng mạng máy tính nội bộ, mạng Internet và sử dụng hệ thống thông tin điện tử. Triển khai kế hoạch chuẩn bị áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008 vào hoạt động của Ban, sửa đổi một số nội dung trong việc áp dụng phần mềm “một cửa điện tử” vào hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban để phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001-2008 (phấn đấu trong năm 2010 được cấp chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001-2008).
II. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2011
1. Tập trung chỉ đạo các Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác BT-GPMB, san lấp mặt bằng, thi công các hạng mục công trình trong các KCN (đặc biệt là hệ thống xử lý nước thải tập trung và các bãi thu gom rác thải, chất thải rắn tập trung nhằm đảm bảo môi trường cho KCN). Tiếp tục phối hợp với các Sở, Ban, Ngành trong công tác triển khai xây dựng hạ tầng cơ sở ngoài hàng rào KCN (như giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước…).
2. Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, thu hút, tiếp nhận có lựa chọn các dự án đầu tư, thận trọng trong quá trình xem xét, thẩm tra các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp trên các phương diện: suất đầu tư, công nghệ, năng lực thực hiện, nguy cơ ô nhiễm môi trường. Năm 2010 dự kiến sẽ thu hút 25 dự án, trong đó có khoảng 15 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư đăng ký khoảng 120 triệu USD (quy đổi).
3. Tiếp tục rà soát tình hình sử dụng đất, tiến độ đầu tư của các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo tiến độ đã cam kết. Kiên quyết xử lý các dự án vi pháp quy định của pháp luật về đầu tư để giành đất cho các dự án khác đầu tư có hiệu quả hơn.
4. Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện nghiệp chỉnh các quy định của pháp luật về lao động, môi trường, xây dựng và đầu tư. Phối hợp, hướng dẫn và hỗ trợ các Doanh nghiệp trong công tác tuyển dụng lao động. Tiếp tục đề nghị UBND tỉnh xem xét phê duyệt cơ chế nhà ở cho công nhân làm việc trong các KCN. Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm dịch vụ KCN, góp phần đáp ứng về nguồn nhân lực trong các KCN. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật về Môi trường và Xây dựng tại các doanh nghiệp KCN.
5. Tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, hoàn chỉnh các thủ tục cần thiết để được cấp chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001-2008

Ban Biên tập
 

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22944483
  • Trong ngày:1438
  • Trong tuần:3296
  • Trong tháng:1403275
  • Trong năm:4089460