Cở cấu tổ chức

Bản inSend by email
Tiếng Việt

I. Nhiệm vụ Lãnh đạo ban: 

1. Trưởng ban: Ông Nguyễn Anh Quyền

-  Điện thoại CQ: 0204 3566 980

-  Email: quyenna_ bqlkcn@bacgiang.gov.vn

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban.Điều hành công việc hàng ngày của Ban và làm chủ Tài khoản; là người phát ngôn của Ban.

Phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác tổ chức và nhân sự; công tác hành chính quản trị; thi đua khen thưởng và kỷ luật;

- Công tác cải cách hành chính;

- Công tác vận động, xúc tiến đầu tư và tiếp nhận đầu tư;

- Công tác kế hoạch;

- Công tác thông tin tổng hợp, chỉ đạo xây dựng các báo cáo tổng hợp định kỳ và đột xuất theo yêu cầu; công nghệ thông tin, tuyên truyền;

- Trực tiếp phụ trách Văn phòng Ban và Phòng Quản lý Đầu tư;

- Sinh hoạt tại Văn phòng Ban.

2. Phó Trưởng ban: Ông Trần Vũ Thông

 - Điện thoại CQ: 0204 3566 979

- Email: thongtv_bqlkcn@bacgiang.gov.vn

Thay mặt Trưởng Ban điều hành công việc của Ban và được Trưởng Ban uỷ quyền làm chủ Tài khoản khi Trưởng Ban vắng mặt.

Phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác quy hoạch phát triển các khu, các khu phụ trợ và nhà ở cho công nhân KCN; công tác quy hoạch chi tiết và thực hiện quy hoạch chi tiết các KCN; công tác tham gia thiết kế cơ sở, cấp chứng chỉ quy hoạch và cấp phép xây dựng;

- Công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào các KCN;

- Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các KCN;

- Công tác bảo vệ môi trường;

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi;

- Sinh hoạt tại Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường.

3. Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Xuân Ngọc

 - Điện thoại CQ: 0204 3566978

- Email: ngocnx_bqlkcn@bacgiang.gov.vn

 

Phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác quản lý nhà nước về lao động; thực hiện pháp luật về lao động, an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm trong các KCN;

- Công tác Quản lý Doanh nghiệp, Xuất nhập khẩu; nắm tình hình các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN;

- Chỉ đạo theo dõi Công tác An ninh, Phòng cháy chữa cháy trong các KCN;

- Công tác Đoàn thể, phong trào thi đua trong các doang nghiệp KCN; hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tuyển dụng lao động;

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Quản lý Lao động; Phòng Quản lý Doanh nghiệp - Xuất nhập khẩu và Phòng Đại diện của Ban Quản lý ở các KCN;

- Sinh hoạt tại Phòng Quản lý Lao động.

Ngoài những nhiệm vụ được phân công trên đây, trong quá trình chỉ đạo thực hiện, Trưởng Ban sẽ phân công một số công việc khác hoặc uỷ quyền cho các Phó trưởng Ban khi cần thiết.

Trong quá trình thực hiện các Phó trưởng Ban có trách nhiệm báo cáo Trưởng Ban theo quy định hiện hành.

II. CÁC PHÒNG BAN TRỰC THUỘC

Các phòng tham mưu thuộc Ban có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Quyết định số 54/QĐ-KCN ngày 13/10/2008 của Trưởng Ban Quản lý các KCN về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác giữa các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang.

1. Văn phòng Ban

ĐT: 0204.3566971/566977

Chánh Văn phòng: Nguyễn Văn Hiền

Email: hiennv_bqlkcn@bacgiang.gov.vn

Phó Chánh VP: Vũ Trí Thế

Email: thevt_bqlkcn@bacgiang.gov.vn

2. Phòng Quản lý Đầu tư

ĐT: 0204.3566973

Trường phòng: Trần Văn Thống

Email: thongtv@bacgiang.gov.vn

3. Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường

ĐT: 0204.3661088

Trưởng phòng: Đặng Hoàng Long

Email: longdh_bqlkcn@bacgiang.gov.vn

4. Phòng Quản lý Lao động

ĐT: 0204.3661226

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Quý

Email: quynv_bqlkcn@bacgiang.gov.vn

5. Phòng quản lý Doanh nghiệp

ĐT: 0204.3566974

 

6. Văn phòng Đại diện tại Khu công nghiệp

ĐT: 0204.3661087

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Phấn

Email: phannv_bqlkcn@bacgiang.gov.vn

 

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22744229
  • Trong ngày:1761
  • Trong tuần:17918
  • Trong tháng:1203021
  • Trong năm:3889206