Yêu cầu nộp báo cáo tài chính năm về Ban Quản lý các KCN.

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Để thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003; Luật thống kê 04/2003/QH11 ngày 17/6/2003; Căn cứ điều 3, điều 12 Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp. Ngày 24/11/2011 Ban Quản lý các KCN ban hành Văn bản số 360/KCN-DN yêu cầu các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp do Ban quản lý khi hết năm tài chính thì phải nộp báo cáo tài chính hoặc hết quả báo cáo tài chính đã được kiểm toán về Ban Quản lý các KCN.

             Xem chi tiết (Tải văn bản số 360/KCN-DN ngày 24/11/2011 tại đây)

 

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22493995
  • Trong ngày:42
  • Trong tuần:3165
  • Trong tháng:952787
  • Trong năm:3638972