Thông báo về việc luân chuyển, một số đổi vị trí công tác đối với Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang.

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Ngày 01/02/2012 Ban Quản lý các KCN ra Thông báo số 15/TB-KCN về việc luân chuyển, một số đổi vị trí công tác đối với Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Ban như sau:

Ngày 01/02/2012 Ban Quản lý các KCN ra Thông báo số 15/TB-KCN về việc luân chuyển, một số đổi vị trí công tác đối với Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Ban như sau:

  1. Đồng Chí Nguyễn Văn Binh – Trưởng phòng Quản lý Đầu tư chuyển sang làm Giám đốc Công ty Phát triển Hạ tầng KCN.
  2. Đồng Chí Nguyễn Chí Thành – Trưởng phòng Quản lý Doanh nghiệp và Xuất nhập khẩu chuyển sang làm Trưởng phòng Quản lý Đầu tư.
  3. Đồng Chí Đặng Hoàng Long – Trưởng phòng Quản lý Quy hoạch và Môi trường chuyển sang làm Trưởng phòng Quản lý Doanh nghiệp và Xuất nhập khẩu.
  4. Đồng Chí Nguyễn Quang Khải – Giám đốc Công ty Phát triển Hạ tầng KCN chuyển sang làm Trưởng phòng Quản lý Quy hoạch và Môi trường.

Vậy Ban Quản lý các KCN Thông báo để các doanh nghiệp KCN biết và tiện liên hệ công tác

(Xem chi tiết Thông báo số 15/TB-KCN ngày 01/02/2012 tại đây)

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22486481
  • Trong ngày:4140
  • Trong tuần:23413
  • Trong tháng:945273
  • Trong năm:3631458