Thông báo

Thông báo phân công nhiệm vụ Lãnh đạo của Ban Quản lý các KCN

Ngày 03/6/2019 Ban Quản lý các KCN ra Thông báo số 38/TB-KCN về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo của Ban Quản lý các KCNXem chi tiết Thông báo 38/TB-KCN tại đây./.

Thông báo giờ làm việc mùa Hè

Thực hiện Thông báo số 83/TB-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Thông báo giờ làm việc mùa Hè (từ ngày 16 tháng 4 năm 2018 đến ngày 15 tháng 10 năm 2018), Ban Quản lý các KCN thông báo giờ làm việc mùa Hè...

Thông báo về việc nghỉ lễ, tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính , sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội

Ngày 28/11/2018 UBND tỉnh Bắc Giang ra Thông báo số 348/TB-UBND về việc nghỉ lễ, tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính , sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội

Công văn số 234/KCN-ĐT ngày 07/03/2018 của Ban Quản lý các KCN về việc báo cáo tình hình sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp

Ngày 07/03/2018 Ban Quản lý các KCN ban hành Công văn số 234/KCN-ĐT yêu cầu các công ty trong các khu công nghiệp tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư của doanh nghiệp.Tải chi tiết công văn 234/KCN-ĐT tại đây.Tải...

Thông báo lịch tiếp dân của Ban Quản lý các KCN năm 2018

Ngày 19/12/2017 Ban Quản lý các KCN ra Thông báo số 121/TB-KCN về Lịch tiếp dân của Ban Quản lý các KCN năm 2018

Thông báo 55/TB-KCN vv thông báo phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang

Ngày 03/7/2017 Ban Quản lý các KCN ban hành Thông báo 55/TB-KCN vv thông báo phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang

Thông báo số 55/TB-KCN ngày 16/09/2016 vv chuyển trụ sở làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các KCN

Ngày 16/09/2016 Ban Quản lý các KCN ra Thông báo số 55/TB-KCN vv chuyển trụ sở làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các KCN

Thông báo số 71/TB-KCN về việc đăng ký nội quy lao đồng (Công ty TNHH Seo Chang Vina)

Ngày 01/12/2015 Ban Quản lý các KCN ra Thông báo số 71/TB-KCN về việc đăng ký nội quy lao đồng cho Công ty TNHH Seo Chang Vina.

Thông báo số 70/TB-KCN về việc đăng ký nội quy lao đồng (Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi đặc khu Hope Việt Nam)

Ngày 01/12/2015 Ban Quản lý các KCN ra Thông báo số 70/TB-KCN về việc đăng ký nội quy lao đồng cho Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi đặc khu Hope Việt Nam.

Thông báo số 68/TB-KCN về việc đăng ký nội quy lao động (Công ty CP dây và cáp điện Hàn Quốc)

Ngày 26/11/2015 Ban Quản lý các KCN ra Thông báo số 68/TB-KCN về việc đăng ký nội quy lao động cho Công ty CP dây và cáp điện Hàn Quốc.

Thông báo số 64/TB-KCN về việc đăng ký nội quy lao động (Công ty TNHH SME Việt Nam)

Ngày 18/11/2015 Ban Quản lý các KCN ra Thông báo số 64/TB-KCN về việc đăng ký nội quy lao động cho Công ty TNHH SME Việt Nam.

Thông báo số 63/TB-KCN về việc kết quả kiểm tra sự tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng công trình (Công ty TNHH MTV SJ Tech Việt Nam)

Ngày 16/11/2015 Ban Quản lý các KCN ra Thông báo số 63/TB-KCN về việc kết quả kiểm tra sự tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng công trình cho Công ty TNHH MTV SJ Tech Việt Nam.

Thông báo số 62/TB-KCN về việc đăng ký nôi quy lao động (Công ty TNHH Jeil-Tech Vina)

Ngày 13/11/2015 Ban Quản lý các KCN ra Thông báo số 62/TB-KCN về việc đăng ký nôi quy lao động cho Công ty TNHH Jeil-Tech Vina.

Thông báo số 60/TB-KCN về việc đăng ký nội quy lao động (Công ty TNHH Lưới thép hàn hợp lực)

Ngày 04/11/2015 Ban Quản lý các KCN ra Thông báo số 60/TB-KCN về việc đăng ký nội quy lao động cho Công ty TNHH Lưới thép hàn hợp lực.

Thông báo số 59/TB-KCN về việc đăng ký nội quy lao động (Công ty TNHH Mooroc Printec Vina)

Ngày 31/10/2015 Ban Quản lý các KCN ra Thông báo số 59/TB-KCN về việc đăng ký nội quy lao động cho Công ty TNHH Mooroc Printec Vina.

Thông báo số 56/TB-KCN vv đăng ký nội quy lao động CT TNHH Fuhong

Thông báo số 56 VV đăng ký nội quy lao động Công ty TNHH Fuhong (ngày 9/9/2013)

Thông báo về việc đăng ký nội quy lao động (Công ty TNHH ARK Việt Nam)

Ngày 25/7/2013 Ban Quản lý các KCN ra Thông báo số 51/TB-KCN về việc đăng ký nội quy lao động (Công ty TNHH ARK Việt Nam)

Thông báo về việc đăng ký nội quy lao động (Công ty TNHH Stronics Việt Nam)

Ngày 15/7/2013 Ban Quản lý các KCN ra thông báo số 48/TB-KCN Về việc đăng ký nội quy lao động (Công ty TNHH Stronics Việt Nam)

Thông báo giờ làm việc mùa hè.

Thực hiện Thông báo số 32/TB-CT ngày 11/3/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Thông báo giờ làm việc mùa hè (từ ngày 16 tháng 4 năm 2013 đến ngày 15 tháng 10 năm 2013) của các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh...

Thông báo giờ làm việc mùa đông

Thực hiện Thông báo số 119/TB-UBND ngày 24/9/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Thông báo giờ làm việc mùa đông (từ ngày 16 tháng 10 năm 2012 đến ngày 15 tháng 4 năm 2013),  Ban Quản lý các KCN thông báo giờ làm việc mùa đông của Ban như sau...

Thông báo Kết luận số 98/TB-UBND

Thông báo Kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn tại buổi làm việc về tình hình an ninh trật tự khi thi công xây dựng Khu công nghiệp Vân Trung

Quyết định về việc kiện toàn tổ chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Ngày 30/3/2012 Ban Quản lý các KCN ban hành Quyết định số 10/QĐ-KCN về việc kiện toàn tổ chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc giang (Xem Quyết định số 10/QĐ-KCN tại đây).

Thông báo giờ làm việc mùa hè.

Thực hiện Thông báo số 31/TB-CT ngày 22/3/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Thông báo giờ làm việc mùa hè (từ ngày 16 tháng 4 năm 2012 đến ngày 15 tháng 10  năm 2012) của các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc...

Thông báo về việc luân chuyển, một số đổi vị trí công tác đối với Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang.

Ngày 01/02/2012 Ban Quản lý các KCN ra Thông báo số 15/TB-KCN về việc luân chuyển, một số đổi vị trí công tác đối với Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Ban như sau: Ngày 01/02/2012 Ban Quản lý các KCN ra Thông báo số 15/TB-KCN về việc luân...

Thông báo về việc phân công nhiệm vụ của Trưởng ban và các Phó Trưởng ban và các Phó Trưởng ban.

Ngày 01/02/2012 Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang ra Thông báo số 14/TB-KCN về việc phân công nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành công việc đối với các Lãnh đạo Ban như sau: Ngày 01/02/2012 Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang ra Thông báo số 14/TB-KCN về...

Trang

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22744170
  • Trong ngày:1702
  • Trong tuần:17859
  • Trong tháng:1202962
  • Trong năm:3889147