Nhiện vụ và quyền hạn

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban

Xây dựng Điều lệ Ban Quản lý KCN trình UBND tỉnh phê duyệt.Tổ chức xây dựng và quản lý thực hiện quy hoạch chi tiết, tiến độ xây dựng phát triển KCN bao gồm: Quy hoạch phát triển công trình kết cấu hạ tầng, quy hoạch bố trí ngành nghề, tham gia phát...

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:19881909
  • Trong ngày:1018
  • Trong tuần:1018
  • Trong tháng:1026886
  • Trong năm:1026886