STT Tiêu đề Ngày đăng Tập tin Mức dịch vụ công
26 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

02/08/2017

Mức 3
27 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

02/08/2017

Mức 3
28 Thủ tục hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

02/08/2017

Mức 3
29 Thủ tục nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

02/08/2017

Mức 3
30 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương

02/08/2017

Mức 3
31 Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

02/08/2017

Mức 3
32 Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

02/08/2017

Mức 3
33 Thủ tục Giãn tiến độ đầu tư

02/08/2017

Mức 3
34 Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

02/08/2017

Mức 3
35 Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

02/08/2017

Mức 3
36 Thủ tục Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

02/08/2017

Mức 4
37 Thủ tục Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư

02/08/2017

Mức 3
38 Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý các KCN

02/08/2017

Mức 3
39 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý các KCN

01/08/2017

Mức 3
40 Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong Khu công nghiệp theo hình thức hợp đồng lao động

01/08/2017

Mức 4
41 Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong Khu công nghiệp theo hình thức di chuyển nội bộ

01/08/2017

Mức 4
42 Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong Khu công nghiệp đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà làm việc cho người sử dụng lao động khác ở cùng vị trí công việc ghi trong giấy phé

01/08/2017

Mức 4
43 Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong Khu công nghiệp đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà làm khác vị trí công việc ghi trong giấy phép lao động theo quy định của pháp luật

01/08/2017

Mức 4
44 Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong Khu công nghiệp đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động nhưng hết hiệu lực theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Lao động mà có nhu cầu tiếp tục làm việc cùng vị trí

01/08/2017

Mức 4
45 Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong Khu công nghiệp đối với trường hợp GPLĐ còn thời hạn ít nhất 5 ngày nhưng không quá 45 ngày

01/08/2017

Mức 4
46 Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong Khu công nghiệp đối với trường hợp GPLĐ bị mất, hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trên giấy phép

01/08/2017

Mức 4
47 Thủ tục xác nhận lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động

01/08/2017

Mức 3
48 Thủ tục đăng ký đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời hạn dưới 90 ngày

01/08/2017

Mức 3
49 Thủ tục đăng ký nội quy lao động

01/08/2017

Mức 2
50 Thủ tục cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng

01/08/2017

Trang

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22494018
  • Trong ngày:65
  • Trong tuần:3188
  • Trong tháng:952810
  • Trong năm:3638995